Category: Video VNCH

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 12-03-1973 Tổng Thống Thiệu và Vợ tại buổi lễ khánh thành bệnh viện – 12-3-73 PRESIDENT THIEU AND HIS WIFE AT HOSPITAL OPENING

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 12-03-1973 Tổng Thống Thiệu và Vợ tại buổi lễ khánh thành bệnh viện – 12-3-73 PRESIDENT THIEU AND HIS WIFE AT HOSPITAL OPENING Published on Oct 15, 2016 Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Bà Thiệu tại một bữa tiệc cocktail của buổi lễ chính thức khánh…

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 11-03-1973 Bà Thiệu phát biểu trước buổi tập hợp phụ nữ – 11-3-73 MADAME THIEU ADDRESSING WOMENS RALLY

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 11-03-1973 Bà Thiệu phát biểu trước buổi tập hợp phụ nữ – 11-3-73 MADAME THIEU ADDRESSING WOMENS RALLY Published on Oct 15, 2016 Vợ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Bà Thiệu, phát biểu trước buổi tập hợp phụ nữ và diễu hành trên đường phố tôn…

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 26-01-1973 Tổng thống Thiệu họp báo về thỏa hiệp hoà bình – 26-1-73 PRESIDENT THIEU PRESS CONFERENCE ON PEACE AGREEMENT

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 26-01-1973 Tổng thống Thiệu họp báo về thỏa hiệp hoà bình – 26-1-73 PRESIDENT THIEU PRESS CONFERENCE ON PEACE AGREEMENT Published on Oct 15, 2016 Tổng thống Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu tại một cuộc họp báo để nói về thỏa hiệp hòa bình South Vietnamese…

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 20-01-1973 Lễ Khai mạc Đảng Dân Chủ của TT Thiệu – 20-1-73 INAUGURATION OF PRESIDENT THIEU’S DEMOCRATIC PARTY

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 20-01-1973 Lễ Khai mạc Đảng Dân Chủ của TT Thiệu – 20-1-73 INAUGURATION OF PRESIDENT THIEU’S DEMOCRATIC PARTY Published on Oct 15, 2016 Một chương mới của đảng chính trị của Nguyễn Văn Thiệu miền Nam Việt Nam được khai mạc ở Sài Gòn A new chapter…

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 20-01-1973 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của Nam Việt Nam tham dự đám cưới của con gái Nguyễn Thị Tuấn Anh

Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 20-01-1973 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của Nam Việt Nam tham dự đám cưới của con gái Nguyễn Thị Tuấn Anh Published on Oct 15, 2016 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của Nam Việt Nam tham dự đám cưới của con gái Nguyễn Thị Tuấn Anh, cùng…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com