Category: Nhạc vàng VNCH

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 3” – Nhạc nền: Cánh Hoa Thời Loạn

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 3” – Nhạc nền: Cánh Hoa Thời Loạn Source: Thomas Dean  https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225417421227767 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225417421227767   https://youtu.be/MeC-FjTn-LI

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 2” – Nhạc nền: Sài Gòn Đẹp Lắm – Y Vân

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 2” – Nhạc nền: Sài Gòn Đẹp Lắm – Y Vân Source: Thomas Dean   https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225416427894533 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225416427894533   https://youtu.be/j54lASGSXRY

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 1” – Nhạc nền: Sài Gòn Đẹp Lắm – Y Vân

  VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 1” – Nhạc nền: Sài Gòn Đẹp Lắm – Y Vân Source: Thomas Dean  https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225414651228044 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225414651228044    https://youtu.be/HFAvoaAsyE8

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 Hòn Ngọc Viễn Đông – Nhạc nền: Cánh Hoa Thời Loạn

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 Hòn Ngọc Viễn Đông – Nhạc nền: Cánh Hoa Thời Loạn https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225413741228135 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225413741228135   https://youtu.be/37NVMdCgc3Y

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Sài Gòn Trước 1975 – Hình Ảnh Thật Sự Hơn 40 năm Về Trước – Nhạc nền: Chiều Một Mình Qua Phố – Duy Khánh

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Sài Gòn Trước 1975 – Hình Ảnh Thật Sự Hơn 40 năm Về Trước – Nhạc nền: Chiều Một Mình Qua Phố – Duy Khánh Source: Thomas Dean https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225412894561553 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225412894561553   https://youtu.be/rIgkbfQqcxs

Hồi ký Nguyễn Văn Đông

http://baomai.blogspot.com/2016/10/hoi-ky-nguyen-van-ong.html Tuesday, October 11, 2016 Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười, được xem là mặt trận tiền tiêu nóng bỏng vào thời bấy giờ. Khi ấy, tôi mang cấp bực Trung úy, mới 24 tuổi đời, còn bạch diện thư sinh. Tuy hồn vẫn còn xanh nhưng…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com