Category: An toàn trật tự tội phạm

CXN _030917_12 112_ Chủ nhật 12.3.17 này, các bạn không ai nên bước xuống đường Biểu tình.  CSVN đang quyết tâm dẹp vụ “biểu tình mỗi Chủ Nhật kéo dài nguyên năm” này nên chúng sẽ đ ánh đập dã man để răn đe. Lm NV Lý nên rút lại lời kêu gọi BT công khai, hãy âm thầm BT kiểu  du kích (đủ ng trẻ quan tâm) (weekly demonstration)

Châu Xuân Nguyễn xxx xxxxxxxxxxxxx 2 comments on “CXN _030817_12 106_ Trời ơi, có điên hay khùng không vậy !!!!! (demonstration 12.3.17, ĐMQ)” nguoisaigon…
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com