Category: Người việt bốn phương

CXN _030917_12 114_ Còn ai trong nước tin được Vua Lừa này hay không ??? (sau khi ĐMQ tuyên bố  nếu ng BT cầm bảng “NV ko giết NV” thì sẽ ko bị đàn áp và “Nhóm biệt kích của ĐMQ sẽ bảo  vệ đồng bào BT ngày 5.2.17” : TIN TỨC VIỆT NAM: {HOT} TT ĐÀO MINH QUÂN CÔNG BỐ BUỔI CUỘC HỌP KH ẨN CẤP VỚI TT HOA KỲ DONALD TRUMP (ĐMQ)

https://www.youtube.com/watch?v=qRdfWmwpnQQ TIN TỨC VIỆT NAM: {HOT} TT ĐÀO MINH QUÂN CÔNG BỐ BUỔI CUỘC HỌP KHẨN CẤP VỚI TT HOA KỲ DONALD TRUMP
CXN _030917_12 113_ Tại sao NVHN phải chi viện hơn 100 ngàn đô trong 3 năm rồi hôm nay gọi chún g là chó, là dân chủ cuội ??? CXN vạch mặt chúng cùng Phạm Chí Dũng từ 3 năm trước rồi, từ t háng 2.2014 đến tháng 9.2014 (unifying the movement, 27 Hội đoàn, LTCN, century to change VC, VC agent, Trịnh  Du’s rage)

Châu Xuân Nguyễn xx Ngày hôm nay, sau vụ debacle (tai họa ??) biểu tình 5.3.17 thì nhiều phe DC cũ, DC mới, DC…
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com