Day: November 19, 2019

CXN _112019_14 609_ Tối ngày 18.11.19 tức trưa ngày 19.11.19, sau khi CXN viết bài 14 608 thì Ngoại  Trưởng Mỹ họp báo lên tiếng về HKong. Tôi viết rằng Mỹ phải chờ đủ chứng cớ C Sát Hkon g tức là văn hóa của chế độ cầm quyền BKinh, aka Tập Cận Bình chứng minh bọn chúng là một l ũ tàn ác, man rợ, phi nhân tính thì HKy mới lên tiến, lần này Ngoại Trưởng Mỹ nhắc lại cam k ết của TC đối với sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Hkong. CXN _111919_14 608_ Đừ ng tưởng Donald Trump ngu hơn các bạn khi các bạn tự hỏi, tại sao Trump nắm chóp của Tập Cận B ình, KT TC (muốn tăng thuế 50% thay vì 25% để trừng phạt TC quá mạnh tay). Lý do Trump chưa can thi ệp vào HKong cũng chính là lý do Mỹ không ngăn chặn ISIS cho tới khi hằng trăm vụ chém đầu, xử  trảm lên hết trên Youtube, MXH thì Mỹ m�

CXN _112019_14 609_ Tối ngày 18.11.19 tức trưa ngày 19.11.19, sau khi CXN viết bài 14 608 thì Ngoại Trưởng Mỹ họp báo lên tiếng về HKong. Tôi viết rằng Mỹ phải chờ đủ chứng cớ C Sát Hkong tức là văn hóa của chế độ cầm quyền BKinh, aka Tập Cận Bình chứng minh…

CXN _111919_14 608_ Đừng tưởng Donald Trump ngu hơn các bạn khi các bạn tự hỏi, tại sao Trump  nắm chóp của Tập Cận Bình, KT TC (muốn tăng thuế 50% thay vì 25% để trừng phạt TC quá mạnh ta y). Lý do Trump chưa can thiệp vào HKong cũng chính là lý do Mỹ không ngăn chặn ISIS cho tới khi hằng  trăm vụ chém đầu, xử trảm lên hết trên Youtube, MXH thì Mỹ mới kêu gọi đồng mình liên hiệ p diệt ISIS. Với chinh1 trị Tây Phương, không phải bạn nắm quyền rồi tức dận mà thả bom th ành bình địa khu vực ISIS hay đánh sập ngay lập tức TQ là được đâu. Vấn đề là tâm lý của  dân Tây Phương. Nếu họ không được thuyết phục rằng ISIS đáng bị đối xử như thế hay TC  đáng bị đối xử như thế thì … PHẢI CÓ ĐỦ BẰNG CHỨNG THUYẾT PHỤC DÂN TÂY PHƯƠNG. Là mộ t ng Úc với 45 năm sinh sống, biết rành v�

CXN _111919_14 608_ Đừng tưởng Donald Trump ngu hơn các bạn khi các bạn tự hỏi, tại sao Trump nắm chóp của Tập Cận Bình, KT TC (muốn tăng thuế 50% thay vì 25% để trừng phạt TC quá mạnh tay). Lý do Trump chưa can thiệp vào HKong cũng chính là lý do Mỹ…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com