CXN _ 101019_14 545_ Congradulation on the job well done Nguyễn Thanh Tú, we are with you all the ways…Châu Xuân Nguyễn (Chúc mừng anh Nguyễn Thanh Tú, chúng tôi đồng hành cùng anh trong suốt quảng đường… ..Chuẩn bị đóng cọc VOICE, vòi bạch tuộc của băng đảng Việt Tân (Vtan)

CXN _ 101019_14 545_ Congradulation on the job well done Nguyễn Thanh Tú, we are with you all the ways…Châu Xuân Nguyễn (Chúc mừng anh Nguyễn Thanh Tú, chúng tôi đồng hành cùng anh trong suốt quảng đường… ..Chuẩn bị đóng cọc VOICE, vòi bạch tuộc của băng đảng Việt Tân (Vtan)
xx

On Fri, Oct 11, 2019 at 8:13 PM Dam Phong <nguyentut> wrote:

Đón coi video tựa đề "cuối cùng thì điều mà chúng ta mong đợi cũng sẽ tới". Tôi sẽ thông cáo qua Facebook của Đạm Phong Nguyễn tuần tới.

mời xem:

https://www.youtube.com/watch?v=DtWVPLv_Stc

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com