Giải mã Trung tướng Lương Tam Quang làm thứ trưởng Bộ công an

xxxx
https://www.rfavietnam.com/node/5562

Thứ Năm, 08/15/2019 – 06:52 — nguyenvandai

Chánh văn phòng Bộ công an, Trung tướng Lương Tam Quang, sinh năm 1965 tại Hưng Yên vừa được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ công an vào ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com