Nguyễn Phú Trọng: Dân chết mặc dân!

https://www.rfavietnam.com/node/5551

Thứ Hai, 08/12/2019 – 03:35 — nguyenvandai

Tôi cố gắng lục tìm trong các trang báo điện tử xem Nguyễn Phú Trọng làm gì hay bày tỏ thái độ gì khi những người dân Việt Nam không may mắn gặp phải tai nạn, thiên tai mà qua đời hay bị thương tật.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com