CXN_081419_14 394_ Trên những diễn đàn, hộp thư, hoàn toàn không có một email nào ủng hộ đ ám Hkieu hay Trần Duy Hùng: HOÀNGKIỀU: Cánh tay nối dài của Trung Cộng

CXN_081419_14 394_

Trên những diễn đàn, hộp thư, hoàn toàn không có một email nào ủng hộ đám Hkieu hay Trần Duy Hùng: HOÀNGKIỀU: Cánh tay nối dài của Trung Cộng
xxx

Fra: Vt Tran <vttran08>
Date: tir. 13. aug. 2019 kl. 05:53

Subject: HOÀNGKIỀU: Cánh tay nối dài của Trung Cộng
:xxxxxxxxxxxxxx

From: <phuongdinh9>
Date: Mon, Aug 12, 2019 at 2:24 PM
Subject: Re: HOÀNGKIỀU: Cánh tay nối dài của Trung Cộng:

Cám ơn em Quý đã chuyển, đây là tin mà Đồng Hương tị nạn CS khá nhiều người theo dõi đều biết cả, chuyện quan trọng là ông này làm chủ công ty ( hợptác ) chế tạo thứ gì từ tế bào máu của những người khỏe ….( bán ra rất mắc tiền) .
Chị em mình cùng cầu nguyện cho họ thức tỉnh lương tâm, đừng tham tiền bạc thế gian. Mà hãy mua vé vào nước Trời.
VL.
Những chữ em Q. chuyển hơi khó nhìn . Nhưng đọc cũng hiểu hết.

On Aug 12, 2019, at 10:01 AM, Quy Nguyen wrote:

Chi oi ,tin nay la the nao ?
em QN

Forwarded message

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com