Month: April 2019

CXN_050119_14 250_ Tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm mà ntn hả Nguyễn Xuân Phúc ??? Tại sao nợ thuế khủng ??? Tại vì suy trầm KT phải không ?? Tại sao suy trầm ??? Tại vì lãi suất tăng ca o phải không ??? Tại sao lãi suất tăng cao ??? LS phải tăng cao để kiềm chế lạm phát phải không ?? Tại sao phải kiềm chế lạm phát ??? Tại vì in tiền quá nhiều phải không ??? Ai chỉ đạo in tiền 1.2 triệu tỷ để tăng tăng trưởng tín dụng 20% tháng 7.2017 vậy hả Nguyễn Xuân Phúc ??. Chính NXP chỉ đạo chứ ai nữa !!! Vì in quá nhiều tiền thì có 5 vấn đề hỗ tương xảy ra the o độ chậm, đó là 4 tăng và 1 giảm, 4 tăng là lải suất, tỷ giá, lạm phát và in tiền tăng, 1 g iảm là TTCk giảm (amount owing to tax is very high, cost of living raised due to increase in petrol price, real rea son for interest rate to raise continuously, CPI t

CXN_050119_14 250_ Tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm mà ntn hả Nguyễn Xuân Phúc ??? Tại sao nợ thuế khủng ??? Tại vì suy trầm KT phải không ?? Tại sao suy trầm ??? Tại vì lãi suất tăng cao phải không ??? Tại sao lãi suất tăng cao ??? LS phải tăng…

CXN_043019_14 249_ Ai làm giá hàng hóa tăng vậy ??? Ai làm giá xăng điện tăng nên giá hàng h óa tăng vậy ??? Ai làm tỷ giá usd tăng nên xăng và điện tăng vậy ??? Nguyễn Xuân Phúc chứ ai. Nh ưng NXP làm cách nào mà tỷ giá tăng cao vậy ??? Vì NXP chỉ đạo tăng trưởng tín dụng tháng 7.201 7 lên thành 20% hay hơn bằng cách in thêm 1,2 triệu tỷ cho năm 2017. Sau đó thì in thêm tầm 2 triệu tỷ mỗi năm (gần gấp 2 tổng thu thuế kể cả dầu thô). In thêm tiền thì gây ra lạm phát nên t ỷ giá phải tăng cao. In thêm tiền thì sẽ phải đối mặt với 5 vấn đề hỗ tương là 4 tăng v à 1 giảm, 4 tăng là tỷ giá, lạm phát thực, lãi suất và in tiền thêm và 1 giảm là TTCK sụt gi ảm (cost of living raised dur to increase in petrol price, real reason for interest rate to raise continuously, CPI to control under 3.9% by VĐ Huệ, JP Morgan to quit 7

CXN_043019_14 249_ Ai làm giá hàng hóa tăng vậy ??? Ai làm giá xăng điện tăng nên giá hàng hóa tăng vậy ??? Ai làm tỷ giá usd tăng nên xăng và điện tăng vậy ??? Nguyễn Xuân Phúc chứ ai. Nhưng NXP làm cách nào mà tỷ giá tăng cao vậy ??? Vì NXP…

CXN_043019_14 248_ Nguyên nhân có tên là “NGUYỄN XUÂN PHÚC”. Nguyễn Đức Thành ơi, là một KTG huấn luyện Tây Phương mà chú mày cứ lộn xào những con số này (Trích: “Tín dụng chảy vào ngà nh công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất đạt 2,57%, thương mại và dịch vụ đạt 1,97% (so với đầ u năm). Đối với nhóm các ngành ưu tiên, xuất khẩu, công nghệ hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụn g công nghệ cao đạt mức tăng trưởng tín dụng cao lần lượt tại 5,4%, 3,44% và 2,79%. Ngành nông nghiệp, nông thôn mặc dù có tăng trưởng tín dụng nhưng tỷ trọng dư nợ lớn, tăng 2% so với Quý 4/2018. Thương mại, dịch vụ là ngành có dư nợ tín dụng cao nhất trong các nhóm ngành kinh t ế ở mức 61,21%. Trong Quý 1, tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán có phần giảm sút so với n ăm trước chỉ 2,54% (so với 3,23% năm 201

CXN_043019_14 248_ Nguyên nhân có tên là "NGUYỄN XUÂN PHÚC". Nguyễn Đức Thành ơi, là một KTG huấn luyện Tây Phương mà chú mày cứ lộn xào những con số này (Trích: "Tín dụng chảy vào ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất đạt 2,57%, thương mại và dịch vụ đạt 1,97% (so với đầu…

CXN_042919_14 247_ Một bài viết ấm lòng CXN về 30.4.1975: 30/04: Lời của một người từ mi ền Bắc về ‘chính nghĩa quốc gia’

CXN_042919_14 247_ Một bài viết ấm lòng CXN về 30.4.1975: 30/04: Lời của một người từ miền Bắc về ‘chính nghĩa quốc gia’ x Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu Nếu không đọc được…

CXN_042919_14 246_ Trân trọng giới thiệu một bài viết của một bạn trẻ Anh Ngọc Nguyễn v ề những cái dốt và não trạng thần kinh của Trần Hùng và đám tuyên giáo CS định hướng như c húng định hướng PTDC cuội và Việt Tân chỉ chống TC chứ ko chống VC (written by ANN, AN Nguyễn po st re. T Hùng as agent for VC, TH personality, stupid and mental T Hùng). Trích: ” Tc nó đâu có áp thuế lên đầu dân VN được, TC nó đâu có tăng giá điện hay giá xăng lên được. Nên mắc mớ gì kêu ngư ời dân xuống đường chống bọn Tc khi thằng Tập Bò nó đang ở mãi Bắc Kinh ? Mà có vác biểu ngữ xuống phản đối TC vì cái tin mật nghị thành đô bố láo…hay gì đó thì giá xăng có giả m xuống, giá điện có giảm, thuế phí có giảm, tỷ giá có giảm…không Trần Hùng ? Nên cái khố n nạn của tuyên giáo là vậy đó, nó mu

CXN_042919_14 246_ Trân trọng giới thiệu một bài viết của một bạn trẻ Anh Ngọc Nguyễn về những cái dốt và não trạng thần kinh của Trần Hùng và đám tuyên giáo CS định hướng như chúng định hướng PTDC cuội và Việt Tân chỉ chống TC chứ ko chống VC (written by ANN, AN…

CXN_042919_14 245_ What is happening right now with the market is a classic case of Foreign Investor bolted from the market in a bulltrapping manner. A few days increase with the indexes, then a rush to sell, market slumpped for the rest of the week, then all the sudden, another raise of only a few points, then selling-off started. It has been happen ing since the middle of last year. The reason for this is a lot, all negative sentiments. These are… interest rates in creased in both local and States (local is due to the massive printing of money (twice as much as tax receipts per year) ). Also the devaluation of the local currency (vnd) has been steadily creeping ever since the beginning of the year by t he Government themselves. It is now 23.4k/usd traded. The lost of the local currency sent a signal to the investor that once in future, when they sell sell their holdings, they will get a lot less usd return for their investment. The routs are continuing without sign of easing. Tình

CXN_042919_14 245_ What is happening right now with the market is a classic case of Foreign Investor bolted from the market in a bulltrapping manner. A few days increase with the indexes, then a rush to sell, market slumpped for the rest of the week, then all the sudden, another raise of only a few…

CXN_042919_14 244_ Xuân Phúc đổ được 1 tí vỏ cho 3D, vừa đổ vừa ăn nên để lại một n úi kít cho VĐ Huệ đổ. VĐH bắt đầu đổ kít NXP đây thôi. Ai đời tháng 7.17 in tiền 1,2 triệu tỷ bơm tín dụng lên 20%, sau 1 năm rưỡi (đầu 20190) hậu quả đám kít bắt đầu thúi rồi, 5 v ấn đề hỗ tương hiện ra, 4 tăng và 1 giảm, 4 tăng là tỷ giá, lãi suất, lạm phát thực và in t iền ngày càng nhiều, một giảm là TTCK ngày càng giảm thê thảm. In tiền bây giờ quá nhiều nên phải tăng xăng gần 20%, tăng điện thực tế từ 50-70%, vậy mà VĐ Huệ chỉ đạo tăng CPI chỉ t ừ 3.3% đến 3.9%, có hài hay không vậy ??? Có vẻ như NXP đang dần dần bị đẩy khỏi guồng máy điều hành KT nhường chỗ cho “Thủ Tướng” VĐ Huệ hốt kít NXP càng sớm càng tốt, phải cần th ời gian và độ chậm để đưa vào thực

CXN_042919_14 244_ Xuân Phúc đổ được 1 tí vỏ cho 3D, vừa đổ vừa ăn nên để lại một núi kít cho VĐ Huệ đổ. VĐH bắt đầu đổ kít NXP đây thôi. Ai đời tháng 7.17 in tiền 1,2 triệu tỷ bơm tín dụng lên 20%, sau 1 năm rưỡi (đầu 20190) hậu quả…

CXN_042919_14 243_ Trần Hùng, một trường hợp hoang tưởng nặng, hoang tưởng kiểu cái trứ ng đòi khôn hơn con vịt. TH sinh năm 1976, CXN sinh năm 1956 (TH nhỏ hơn CXN 20 tuổi), TH viết FB dc hơn 1 năm, CXN viết Blog hơn 10 năm với hơn 15 ngàn bài về chiến lược giựt sập ĐCS sớm nhất có thể bằng đòn KT. TH tưởng là tiếng nói của TH là ai cũng phải nghe, cứ vu khống (Trích: “… … nên hắn đem 3 cái bài kích động đánh Tàu ra để định hướng,dẫn dắt dư luận(có chủ đích ):Tàu sụp đổ thì VC mới sụp đổ….. mà “quên” đi mục tiêu thực tế cần tiêu diệt là chế độ VC độc tài khát máu. Ác nổi… Nhiều người mê muội bởi lối viết lòng vòng,tâm lý,đ ịnh hướng này. Một điều đặc biệt về Tran Hung là bản chất nó tuy bị tấn công nhưng rất n gang bướng,khoác loác…nếu đối thủ nào l�

CXN_042919_14 243_ Trần Hùng, một trường hợp hoang tưởng nặng, hoang tưởng kiểu cái trứng đòi khôn hơn con vịt. TH sinh năm 1976, CXN sinh năm 1956 (TH nhỏ hơn CXN 20 tuổi), TH viết FB dc hơn 1 năm, CXN viết Blog hơn 10 năm với hơn 15 ngàn bài về chiến lược…

[Mời Quý Quý Vị vào xem thằng hoà ng kiều nó bỏ tiền ra để mua danh !!!

On Saturday, April 27, 2019, 2:36:14 AM PDT, Ngo Ky ngokyusa9@yahoo.com [DienDanCongLuan] <DienDanCongLuan@yahoogroups.com> wrote: Đạo Diễn Hoài Phong 17 tháng 4 lúc 15:47 · YouTube · Mời Quý Quý Vị vào xem thằng hoàng kiều nó bỏ tiền ra để mua danh !!! Nhân dịp lý tống không còn trên trái đất nầy nửa “””…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com