Ngô Kỷ, Chris Phan lên án báo Người Việt, Little Saigon TV thổ tả về VN bưng bô CSVN

Ngô Kỷ, Chris Phan lên án bọn truyền thông Việt ngữ thổ tả báo Người Việt, Little Saigon TV về VN bưng bô CSVN trong dịp Hội Nghị Mỹ-Triều

Ngô Kỷ lên án
https://www.youtube.com/watch?v=2zaapAM1slg

youtube.png

Ngô Kỷ lên án

Ngô Kỷ

Ngô Kỷ: “Xuống Đường” ủng hộ dân chủ Quốc Nội khi TT.Trump đến VN 26-2-19
https://www.youtube.com/watch?v=HMqFDOkzEK8&feature=youtu.be

youtube.png

Ngô Kỷ: “Xuống Đường” ủng hộ dân chủ Quốc Nội khi TT.Trump đến VN 26-2-19

Ngô Kỷ: Livestream “Xuống Đường” để ủng hộ Quốc Nội đòi dân chủ khi TT. Trump đến VN, tại Bolsa, Little Saigon 2…

Inline image

Ngô Kỷ đón TT. George Bush và Thống Đốc George Deukmejian Little Saigon
https://www.youtube.com/watch?v=2xLTvH4t_B0&feature=youtu.be

youtube.png

Ngô Kỷ đón TT. George Bush và Thống Đốc George Deukmejian Little Saigon

Ngô Kỷ đón Tổng Thống George Bush thăm Cộng Đồng Á Châu/Thái Bình Dương tại Mile Square Park, Fountain Valley, C…

Inline image

Ngô Kỷ lên án GM. Nguyễn Thái Hợp-Trump về VN vì CSVN chỉ là con đĩ thôi. 21-2-19https://www.youtube.com/watch?v=wcnNPmFq3Ok&feature=youtu.be

Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Nhạc sĩ Ngô Tín “trở cờ”- Nước CSVN là “con đĩ” mà Trump và Un Bắc Hàn dùng thôi.

VIETSTAR MEDIA: ĐỨC GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP và NHẠC SĨ NGÔ TIN “TRỞ CỜ” ???

https://www.youtube.com/watch?v=Bcf-opm6Tgw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Ax6jr_A2g-e2mZM3cwetAuxYRNRz2A1bS5laB_vFFr7jUp4T9MeeEy3Y

youtube.png

VIETSTAR MEDIA: ĐỨC GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP và NHẠC SĨ NGÔ TIN “TRỞ CỜ”…

TOPIC: CHUYỆN KHÓ NÓI (2-12-2019) TITLE: NHẠC SĨ NGÔ TÍN “BƯNG BÔ VIÊN”… AUDIO/VIDEO: vIVETSTAR MEDIA | phan n…

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Dân chống Cộng nói gì?

https://www.youtube.com/watch?v=2HuW2f6pQyY&t=1440s

youtube.png

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Dân chống Cộng nói gì?

Thông điệp liên bang Hoa Kỳ và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Việt Nam: Việt Nam được gì, mất gì trong vai trò …

https://www.youtube.com/watch?v=dc0A-WqiOXs

https://www.youtube.com/watch?v=dc0A-WqiOXs

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 1

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 2

https://www.youtube.com/watch?v=VM1X4ciOEL4&t=698s

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 2

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 3

https://www.youtube.com/watch?v=jvLmIgP4m7o

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 3

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp:

Inline image

Nhạc sĩ Ngô Tín với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ:


Inline image
Inline image

Mời vào Facebook Ky Ngo:Ky Ngo
https://www.facebook.com/ngo.kyusa

facebook.png

Ky Ngo

Ky Ngo is on Facebook. Join Facebook to connect with Ky Ngo and others you may know. Facebook gives people the p…

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com