CXN_040618_13 350_ Hãy cẩn thận với đám Benny Truong và Tân Thái, chúng cổ vũ theo Hiến Pháp CS, chống tàu không chống CSVN, lúc đầu thì kêu gọi DCSVN cho lịch trình thay đổi DC (một cách c âu giờ hằng chục năm), bị chỉ trích thì bây giờ đổi lại thành CS phải ra đi. Tất cả luận điệu đều đổ thừa vào TQ, đây là cách CSVN dùng cả chục năm nay để dân VN thù ghét China tha y vì chống đối và lật đổ CSVN. Trích :”Vậy mà cũng có nhiều người vào nghe những thành phầ n này dẫn dắt đi vòng vòng mà không tìm ra lối thoát! Cuốn hiến Pháp CHXHCN Việt Nam theo tôi ngh ĩ vứt vào cầu tiêu mà nhấn nút. Lôi cuốn hiến Pháp ra kêu dân phải tuân theo luật rừng của l ũ Việt Cộng. Trò xàm xí!” (Banny Truong & Tan Thai, brainwashed, racial discrimination, populist theory, race su periority, livestream propaganda game, good Engin

CXN_040618_13 350_ Hãy cẩn thận với đám Benny Truong và Tân Thái, chúng cổ vũ theo Hiến Pháp CS, chống tàu không chống CSVN, lúc đầu thì kêu gọi DCSVN cho lịch trình thay đổi DC (một cách câu giờ hằng chục năm), bị chỉ trích thì bây giờ đổi lại thành CS phải ra đi. Tất cả luận điệu đều đổ thừa vào TQ, đây là cách CSVN dùng cả chục năm nay để dân VN thù ghét China thay vì chống đối và lật đổ CSVN. Trích :"Vậy mà cũng có nhiều người vào nghe những thành phần này dẫn dắt đi vòng vòng mà không tìm ra lối thoát! Cuốn hiến Pháp CHXHCN Việt Nam theo tôi nghĩ vứt vào cầu tiêu mà nhấn nút. Lôi cuốn hiến Pháp ra kêu dân phải tuân theo luật rừng của lũ Việt Cộng. Trò xàm xí!"

(Banny Truong & Tan Thai, brainwashed, racial discrimination, populist theory, race superiority, livestream propaganda game, good Engineers, deadline passed, why others SOE sale 2018 to be slow, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled)

xxx

Châu Xuân nguyễn

xx
https://www.facebook.com/vankien.vo.9/posts/815505725324176

xx

Kiên Văn Võ is with Phi Hang Phan Thi and 4 others.

18 hrs ·

Ông Tân Thái nói : Người Việt Nam cần phải biết rõ luật của CHXH VN, dựa vào cuốn hiến Pháp mà đấu tranh để có Dân Chủ.

Vậy xin hỏi : Sáng nay csvn xử công khai các tù nhân bị nhà cầm quyền bắt vì tội yêu nước có lấy cuốn hiến pháp ra đối chấp với đảng Việt Cộng không? Ông Tan Thai trả lời dùm mọi người để hiểu rõ ha! Đừng lập lờ đánh lận con đen nha ông Tan Thai.

Vậy mà cũng có nhiều người vào nghe những thành phần này dẫn dắt đi vòng vòng mà không tìm ra lối thoát! Cuốn hiến Pháp CHXHCN Việt Nam theo tôi nghĩ vứt vào cầu tiêu mà nhấn nút. Lôi cuốn hiến Pháp ra kêu dân phải tuân theo luật rừng của lũ Việt Cộng. Trò xàm xí!

Còn với tôi đối với CS Việt Cộng chỉ một từ : " Sát " .

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com