CXN_032018_13 302_ Luộc bắp bằng pin, Ng Việt diệt chủng ng Việt hay ng Tàu diệt chủng ng Vi ệt. Ng bán hóa chất Tàu độc hại ở chợ Kim Biên là ng VN hay ng Tàu. Ng chế biến thực phẩm dù ng hóa chất độc hại này là ng VN hay ng Tàu. Ng Việt diệt chủng ng VN hay ng Tàu diệt chủng ng VN ??? Thanh tra VSATTP ngó lơ cho hóa chất độc hại từ cửa khẩu là ng VN hay ng Tàu. Ng Tàu diệt chủ ng ng VN hay ng VN diệt chủng ng VN. Ng Tàu họ ko có lương tâm, họ bán hóa chất họ biết độc hạ i cho bất cứ ai muốn mua vì đó là lợi nhuận, họ bán cho Mỹ, Âu, Nhật, VN, Cambodia, Myanmar nhưng chỉ có thanh tra cửa khẩu VN, người VN cho hóa chất tuồn sang VN. Vậy thanh tra đó là NV hay ng Tà u. Vậy NV diệt chủng ng VN, ko vũ khí, ko kèn ko trống để NV diệt chủng NV hay ng Tàu diệt chủng NV ??? Hảy sáng suốt mà suy nghĩ, đừn

CXN_032018_13 302_

Luộc bắp bằng pin, Ng Việt diệt chủng ng Việt hay ng Tàu diệt chủng ng Việt. Ng bán hóa chất Tàu độc hại ở chợ Kim Biên là ng VN hay ng Tàu. Ng chế biến thực phẩm dùng hóa chất độc hại này là ng VN hay ng Tàu. Ng Việt diệt chủng ng VN hay ng Tàu diệt chủng ng VN ??? Thanh tra VSATTP ngó lơ cho hóa chất độc hại từ cửa khẩu là ng VN hay ng Tàu. Ng Tàu diệt chủng ng VN hay ng VN diệt chủng ng VN. Ng Tàu họ ko có lương tâm, họ bán hóa chất họ biết độc hại cho bất cứ ai muốn mua vì đó là lợi nhuận, họ bán cho Mỹ, Âu, Nhật, VN, Cambodia, Myanmar nhưng chỉ có thanh tra cửa khẩu VN, người VN cho hóa chất tuồn sang VN. Vậy thanh tra đó là NV hay ng Tàu. Vậy NV diệt chủng ng VN, ko vũ khí, ko kèn ko trống để NV diệt chủng NV hay ng Tàu diệt chủng NV ??? Hảy sáng suốt mà suy nghĩ, đừng để bị xuyên tạc thì chúng ta mới biết cội rễ của vấn đề và siết chặt an ninh cửa khẩu, siết chặt tranh tra VSATTP ở khu chợ Kim Biên, giáo dục TV cho ng chế biến thực phẩm ko dc dùng hóa chất độc hại, viết luật tù thật nặng cho ng buôn bán tàn trữ hóa chất độc hại về tội diệt chủng (crime against humanities) rồi xem bố cha thằng tàu có diệt chủng NV nổi hay ko. Ng Úc có 22 triệu dân thì ng tàu phải diệt chủng ng Úc trc chứ, VN có 93 triệu dân, gấp 5 lần thì phải bị diệt chủng sau chứ ??? (racial discrimination, crimes against humanities, populist theory, race superiority, livestream propaganda game, good Engineers, deadline passed, why others SOE sale 2018 to be slow, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled)

xxx


https://www.youtube.com/watch?v=Z_Wt_sgbePc&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/VoHoangYenLuongY/videos/2343972625859655/?t=6

Người VN hay ng tàu nấu bắp luộc bằng pin. Ng Việt diệt chủng ng Việt hay tàu Cộng diệt chủng ng Việt. Phải công bình khi kết tội bất kỳ ai

xxx
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Wt_sgbePc&feature=youtu.be
Sau khi được phong hoàng đế, Tập Cận Bình xóa tên nước Việt Nam

[0.00] tới [5.30]

Chợ Kim Biên [5.31]-[7.54]Người bán hóa chất độc cho ng chế biến thực phẩm có biết đây là hóa chất độc cho sức khỏe. Ng bán hóa chất chợ Kim Biên là ng Tàu hay ng Việt ??? Vậy là ng tàu đầu độc diệt chủng ng Việt hay tự ng Việt mua hóa chất Tàu làm diệt chủng ng Việt ??? Phải công bình mà nhìn thấy tại sao ĐCSVN ko dẹp chuyện nhập khẩu hóa chất độc từ biên giới phía bắc, sao ko có thanh tra VSATTP đi tuần quanh chợ kim Biên 24/7 để ng VN ko diệt chủng ng Việt ???

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com