CXN _030917_12 115_ Còn ai trong nước tin được Vua Lừa này hay không ??? (sau khi ĐMQ tuyên bố nếu ng BT cầm bảng “NV ko giết NV” thì sẽ ko bị đàn áp và “Nhóm biệt kích của ĐMQ sẽ bảo vệ đồng bào BT ngày 5.3.17” : Thủ tướng Đào Minh Quân hứa sẽ buộc CS phải quỳ xin lỗi ngườ i biểu tình bị bắt và bị đánh ngày 5/3 (ĐMQ)https://www.youtube.com/watch?v=sBwqdmugGl8
Thủ tướng Đào Minh Quân hứa sẽ buộc CS phải quỳ xin lỗi người biểu tình bị bắt và bị đánh ngày 5/3

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com