CXN _030917_12 110_ Sơn Cao : Tiên sư cái thằng bắc cộng chuyên bợ đít mất dạy .(NLT)

https://www.facebook.com/son.cao.10/posts/1297472233669729

xxxx

Son Cao

6 March at 10:27 ·

Bình Loạn !
Tiên sư cái thằng bắc cộng chuyên bợ đít mất dạy .
Như chúng ta đã biết cuộc biểu tỉnh hôm qua bọn mất dạy dân chủ cuội bắc cộng không có thằng nào xuống đường cả, nay chúng còn hí hởn lên Stt chọc quê cha Lý .
Cuộc biểu tình hôm qua coi như thành công lớn, dân Sài Gòn Đồng Nai đã vượt được sợ hãi mà xuống đường theo lời kêu gọi của Cha Lý và những người yêu nước .
Bọn chó hỗn xược này rất lấy làm căm tức vì chúng cho rằng, quyền tổ chức biểu tình chỉ có chúng tổ chức mới có hiệu quả, dân mới nghe .
Nói theo dân Bắc là mả mẹ bọn này chúng đã động mồ rồi .
Các giáo xứ đã đồng loạt xuống đường, bọn Bắc cộng đã điều lính đi giữ Formosa, cho thấy chúng hoảng sợ thật sư . Coi như một cuộc tập dợt xuống đường ôn hòa đã thành công .
Bọn chó tay sai bắc cộng chúng mày im mồm lại đi để không ai biết tụi bây là quân chuyên làm tay sai cò mồi cho bắc cộng .
Mọi người cần vạch mặt bọn này cho tất cả cùng biết .

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com