Cứu xứ đạo Đông Yên

Đài Á Châu Tự Do
Tại Vũng Áng, Hà Tĩnh có một xứ đạo Công giáo tồn tại hơn thế kỷ qua; thế nhưng khi muốn triển khai dự án khu công nghiệp và cảng nước sâu Sơn Dương, nhà cầm quyền địa phương muốn xóa bỏ giáo xứ dù không ảnh hưởng đến dự án. Tuy nhiên nhiều giáo dân vẫn bám trụ lại và nay có thêm nổ lực muốn giúp cứu xứ đạo lâu đời này. Phóng viên RFA ghi nhận ý kiến của những giáo dân về vấn đề liên quan.

https://www.youtube.com/watch?v=uLv6mS9PpJA&feature=youtu.be

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com