Nhà Yêu Nước Linh Mục Nguyễn văn Lý Kêu Gọi Toàn Dân Tổng Biểu Tình Ngày 05/03/2017.

Hội Nghị Diên Hồng kính xin thông báo cùng toàn thể đồng bào trong và ngoài nước “Lời kêu gọi tổng biểu tình xuống đường vào ngày 5/3/2017” của nhà yêu nước Linh mục Nguyễn văn Lý.

https://www.youtube.com/watch?v=d1X4wWpQTsM

Vùng tệp đính kèm

Xem trước video trên YouTube Nhà Yêu Nước Linh Mục Nguyễn văn Lý Kêu Gọi Toàn Dân Tổng Biểu Tình Ngày 05/03/2017.

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
Nhà Yêu Nước Linh Mục Nguyễn văn Lý Kêu Gọi Toàn Dân Tổng Biểu Tình Ngày 05/03/2017.

 

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com