Thái Quốc Mưu – Đọc Trang Sách Cũ – CÂU NÓI CỦA AI?

http://quanvan.net/2017/02/07/thai-quoc-muu-doc-trang-sach-cu-cau-noi-cua-ai/

Thái Quốc Mưu – Đọc Trang Sách Cũ – CÂU NÓI CỦA AI?

February 7, 2017

“Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng phái, một phe phái, tôn giáo nào” (Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt – Ảnh copy từ trang BBC)

Đã có 24 lần xem

Ngày 4/5/07, trang Web BBC, đưa tin phóng viên Xuân Hồng của BBC phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt, cựu Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/4/07.

Trong bài viết có nêu lên lời phát biểu của cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt: “Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng phái, một phe phái, tôn giáo nào.”

Nếu bài viết chỉ tường thuật lại lời của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt một cách bình thường, để người nghe có thể hiểu, cựu Thủ Tướng Kiệt nghe hay đã xem qua lời ấy ở đâu đó, rồi lập lại trong câu chuyện, có lẽ tôi không lên tiếng.

Đàng nầy, trang Web BBC, đăng hình cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và phóng viên Xuân Hồng ở trên, phía dưới còn trích dẫn câu nói ấy, và ghi chú hàng chữ nhỏ, “Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt” (xem hình trên).

Hàng chữ nhỏ phía dưới có ý nghĩa xác định tác giả của lời nói trên.

Như thế những ai chưa hay không biết sẽ coi đó là lời nói của cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.

Việc làm nầy của trang Web. BBC hoàn toàn sai!

Bởi, đó là lời nói của tôi, tức Thái Quốc Mưu. Tôi viết lời nói đó trong truyện ngắn “Người Bạn Vong Niên”, đăng trong tập văn thơ GIÓ QUYỆN HƯƠNG ĐỒNG, Dân Việt xuất bản năm 1998. và trên nhiều tờ báo khác ở Hoa Kỳ, Canada và Pháp, Úc đã trìch đăng lại. Nguyên văn như sau:

– “Không! thưa cô Ba, tôi không ngại gì cả. Tôi còn trách nhiệm với tổ quốc.”

Cô Ba Hưởng tiếp:

– “Tổ quốc là của cả dân tộc, chẳng của riêng một tổ chức hay đoàn thể nào.”

Sau đó, tôi viết lại như sau: “Tổ quốc là của cả dân tộc, chẳng của riêng một đảng phái, đoàn thể, tôn giáo nào.”

Câu viết lại nầy, được đăng trên tạp chí Dân Việt nhiều kỳ. Khởi đầu tờ nguyệt san Ngọc Lân ở New Orlean, Lousiana đã đăng trong mục danh ngôn. Kế tiếp các tạp chí, nguyệt san ở nhiều nơi tiếp tục đăng trong mục Danh Ngôn.

Tôi viết câu nói trên đã hơn mười năm trước (viết năm1997, xuất bản năm 1998) mười năm sau, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới phát biểu trong dịp phóng viên Xuân Hồng phỏng vấn, ngày 4/5/2007. Vậy, lời nói đó của Thái Quốc Mưu hay của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt?

Đề nghị BBC trả lời.

Atlanta, Apr. 17-2007

Thái Quốc Mưu

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com