VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 8 of 11


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 8 of 11

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232348130534696

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232348130534696

 

https://youtu.be/iCNJZrXiBzQ

Huế… Tội ác của Cộng Sản…
Qua sự trình bày của các Ông Võ Văn Bằng 
Ông Lê Quang Dật 
Ông Trần Tiễn San – TĐ 39 Biệt Động Quân

Source: Vietnamese Communists’ Crimes 

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com