VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 7 of 11


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 7 of 11

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232333863869456

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232333863869456

 

https://youtu.be/B6wuW05uavk

Huế… Tội ác của Cộng Sản…
Qua sự trình bày của các Ông Võ Văn Bằng
Ông Lê Quang Dật

Source: Vietnamese Communists’ Crimes

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com