VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 5 of 11


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 5 of 11

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232331030536406

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232331030536406

 

 

https://youtu.be/0MqOMCP77VQhttps://youtu.be/0MqOMCP77VQ

Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương – Ca sĩ Khánh Ly – Nhạc Trần Huy Đức

Huế… Tội ác của Cộng Sản…
Qua sự trình bày của Ông Tuấn sinh tại Thành nội Huế.

Source: Vietnamese Communists’ Crimes

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com