VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 2 of 11


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 2 of 11

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232325777203598

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232325777203598

 

https://youtu.be/QWl-Uq-8BcY

Huế… Tội ác của Cộng Sản…

Qua sự trình bày của Ông Nguyễn Lý Tưởng – Dân Biểu Hạ Nghị Viện Tỉnh Thừa Thiên.

Source: Vietnamese Communists’ Crimes

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com