VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Lính Nhảy Dù QLVNCH trong Tết Mậu Thân 1968 (phần 1/2) – RVNAF Airborne during the Tet Offensive 1968 (part 1)


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Lính Nhảy Dù QLVNCH trong Tết Mậu Thân 1968 (phần 1/2) – RVNAF Airborne during the Tet Offensive 1968 (part 1)

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/231627827273393

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/231627827273393

 

https://youtu.be/YXUZYlhJNRw

Source: dansaigon1989 

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com