VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Nữ Quân Nhân – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Nhạc nền: Thương Anh – Y Vân


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Nữ Quân Nhân – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Nhạc nền: Thương Anh – Y Vân

Published on Oct 23, 2016

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/230237747412401

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/230237747412401

 

https://youtu.be/G_09ArnhcU4

Nữ Quân Nhân VN cung cấp đồng phục cho những phụ nữ được tuyển mộ tại Sài Gòn – The Vietnamese WACs issue uniforms to the women recruits in Saigon, Vietnam.

Source: CriticalPast

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com