CXN _110916_11 778_ Bài dài: Đảng CSVN đã dùng 10 triệu tỷ trong 5 năm 2011-2016 để mua sự ổ n định Chinh Trị (purchase political instability, time of rekoning). Giờ là lúc trả nợ nhưng họ không m óc họng dân VN trả nợ 110 triệu mỗi đầu người nên chúng phải tự trả nợ bằng cách tự ta n rã từng mảnh : Chính thức cho phép phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Image result for image of Nguyen Van Thieu
Châu Xuân Nguyễn

xxxxx
Ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến ĐCSVN không móc họng mỗi ng dân 110 triệu nên họ phải tự tan rã, bắt đầu bán hết tất cả những gì có thể bán được và phá sản tất cả những gì thuộc về CS như DNNN vì đó là KT nhà nước chủ đạo.
xxx

Các bạn dần dần biết ra rằng khi vận hành KT, nhà điều hành có 2 sự chọn lựa. Nhà điều hành KTTT chính hiệu sẽ điều hành như cách tôi luôn trình bày tức là phải giảm chi tiêu để không mắc nợ, từ đó mới vực dậy KT nổi, Mỹ, Úc châu Âu đều qua những trận suy thoái, khủng hoảng KT cực kỳ khó khăn, họ cắt giảm đầu tư công, họ cắt biên chế, đóng cửa những chi nhánh ko có lợi nhuận, lấy tiền tái cấu trúc cty hay QG để sống còn, tồn tại qua cơn bảo suy thoái. Sau khi qua cơn bảo thì họ có lợi nhuận có dư dã thì bắt đầu mướn lại, bành trướng lại.

Khi cắt giảm chi tiêu, họ dĩ nhiên bị mất lòng dân, khi bị mất lòng dân thì họ có thể bị thất cử, mất chức điều hành nhưng KT tồn tại dc cho lãnh đạo đảng khác điều hành.

xx

Còn với CS thì thay vì làm như KTTT chúng không dám, chúng sợ cắt giảm biên chế, cho phá sản sẽ mất ổn định chính trị. Ví lý do đó nên chúng nó vay mượn từ thế giới, BHXH, trái phiếu v.v.. để giữ ổn định chính trị từ 2011 khi suy thoái bắt đầu. Khi vay mượn thì chúng hy vọng là sẽ qua suy thoái, chúng có thể khá lại rồi sẽ trả nợ. Nhưng với tầm nhìn ko quá sống mủi, chúng không biết rằng suy thoái càng lâu 2011-2016 thì tiền vay mượn càng nhiều, từ cái mang nợ làm KT càng trì trệ hơn, bây giờ chúng khám phá ra rằng con số tiền để giải quyết đống nợ này là 10 triệu tỷ tức là 500 tỷ usd (so với ODA năn cao nhất là 8 tỷ usd và bây giờ là thấp nhất là 2ty3 usd, mỗi năm chỉ thu thuế và dầu thô là 1 triệu tỷ tức là vỏn vẹn 50 tỷ đô má chúng cần 10 triệu tỷ tức là 500 tỷ đô).

xx

Vậy là các bạn nhìn thấy ĐCSVN nhân danh 93 triệu dân VN dùng 10 triệu tỷ mua sự ổn định chính trị từ 2011-2016. Và bây giờ KT càng kiệt quệ nên chúng định móc họng ng dân mỗi đầu ng 110 triệu để trả nợ cho chúng. Nhưng vì thất bại, bị vạch mặt nên ch

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com