Những Ca Khúc Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Đưa Em Vào Hạ – Duy Khánh


Những Ca Khúc Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Đưa Em Vào Hạ – Duy Khánh

Thomas Dean
Duy Khanh ” Dua em vao ha ” South Vietnam Military 1972

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/199249897177853

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com