BIÊN TẬP VIÊN VTV TUYÊN BỐ VỀ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ KIỆN CÁ CHẾT (FB Tuấn Khanh)

https://www.youtube.com/watch?v=iFtHtxg0sf4

BIÊN TẬP VIÊN VTV TUYÊN BỐ VỀ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ KIỆN CÁ CHẾT

FB Tuấn Khanh

Sunday, June 26, 2016 at 11:43pm

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153733384403181&id=718643180

BIÊN TẬP VIÊN VTV TUYÊN BỐ VỀ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN CÁ CHẾT

TÓM TẮT SỰ KIỆN:
Cách đây vài ngày, sau khi xem phóng sự của đài truyền hình Đài Loan về vấn đề cá chết ở Vũng Áng, luật sư Trần Vũ Hải có lên tiếng phản ứng về việc Đài truyền hình quốc gia VTV đã không làm hết sức của mình trong việc điều tra, minh bạch về thảm họa của biển miền Trung, để cho một đài truyền hình nước ngoài phải làm thay điều đó.

Ngay sau đó, bà Lê Bình, trưởng V24 (VTV) đã lên tiếng chỉ trích luật sư Trần Vũ Hải về ý kiến này, và cho rằng VTV đã làm được những chuyện rất công phu về vấn đề cá chết. Ý kiến của bà cũng lập tức gây nên nhiều tranh cãi từ phía các Facebooker.

Dưới đây là phần đáp trả của anh Nguyễn Khắc Bình (facebooker) về các biện dẫn của bà Lê Bình bênh vực cho công việc của đài VTV.

Ghi chú: Dưới phần bình luận của anh Nguyễn Khắc Bình, nguyên văn của bà Lê Bình gửi luật sư Trần Vũ Hải cũng được ghi lại, nhằm để mọi người tiện tham khảo.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com