Videos

https://ngoclinhvugia.wordpress.com/2016/05/27/video-toan-van-bai-phat-bieu-cua-tt-obama-truoc-nguoi-dan-vn-co-phu-de-viet-ngu/ Danlambao 5/27/2016 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/video-phu-e-viet-ngu-toan-van-bai-phat.html#more Ngày 24/5/2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có bài phát biểu biểu đầy xúc động trước người dân Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dù vậy, báo chí nhà nước khi dịch bài diễn văn này sang tiếng Việt đã cố tình làm mờ…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com