Category: VNCH

John Riordan – Nhân viên ngân hàng người Mỹ đã di tản hơn 100 người Việt Nam trước khi  Sài Gòn sụp đổ năm 1975

https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/17/11-367-john-riordan-nhan-vien-ngan-hang-nguoi-my-da-di-tan-hon-100-nguoi-viet-nam-truoc-khi-sai-gon-sup-do-nam-1975/ Posted by adminbasam on 17/01/2017 Đôi lời: Theo chương trình “60 minutes” của đài CBS, phát thanh vài năm trước, số người di…
Một bài viết hay nhất về chủ đề này (Bảy Lém) Bài làm tui thay đổi suy nghĩ về hành  động của Tướng NNLoan năm Mậu Thân (thay đổi từ không ủng hộ hành động (vì tạo cớ cho ph ản chiến tung hoành) trở thành fully justified action (hành động không sai trái)): Tướng Nguyễn Ngọ c Loan trong biến cố Tết Mậu Thân

Tướng Nguyễn Ngọc Loan trong biến cố Tết Mậu Thân Tiến Sĩ Trần An Bài Nhân kỷ niệm 45 năm biến cố Tết Mậu…
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com