Category: Nhạc vàng VNCH

VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Nữ Quân Nhân – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Nhạc nền: Thương Anh – Y Vân

VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Nữ Quân Nhân – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Nhạc nền: Thương Anh – Y Vân Published on Oct 23, 2016 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/230237747412401 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/230237747412401   https://youtu.be/G_09ArnhcU4

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 11” – Nhạc nền: Bao Giờ Em Quên – Thanh Thuý

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 11” – Nhạc nền: Bao Giờ Em Quên – Thanh Thuý Published on Nov 24, 2016 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/227000434402799 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/227000434402799   https://youtu.be/a-ITEsNSfaI

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 10” – Nhạc nền: Thu Khóc Tình Sầu – Duy Khánh

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 10” – Nhạc nền: Thu Khóc Tình Sầu – Duy Khánh Published on Nov 24, 2016 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226999547736221 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226999547736221   https://youtu.be/0Q0fu3ubs34

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 9” – Nhạc nền: Nhớ Thành Đô – Duy Khánh

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 9” – Nhạc nền: Nhớ Thành Đô – Duy Khánh Published on Nov 24, 2016 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226998537736322 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226998537736322   https://youtu.be/jMHXGc_qKeA

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ:Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 8” – Nhạc nền: Thành Phố Buồn – Chế Linh

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ:Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 8” – Nhạc nền: Thành Phố Buồn – Chế Linh Published on Nov 24, 2016 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226996337736542 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226996337736542   https://youtu.be/gywAA-NBorI

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 7” – Nhạc nền: Tình Bơ Vơ – Thanh Thuý

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 7” – Nhạc nền: Tình Bơ Vơ – Thanh Thuý Published on Nov 24, 2016 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226995244403318 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226995244403318   https://youtu.be/J8TsbCeE3j4

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 6” – Nhạc nền: Thành Phố Mưa Bay – Thái Châu

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 6” – Nhạc nền: Thành Phố Mưa Bay – Thái Châu Published on Nov 24, 2016 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226993917736784 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226993917736784   https://youtu.be/w1keZo1RNO8

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 5” – Nhạc nền: Trả Lại Thành Phố – Hương Lan

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 5” – Nhạc nền: Trả Lại Thành Phố – Hương Lan Source: Thomas Dean  https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225419367894239 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225419367894239   https://youtu.be/-dJ-RmCgcuc

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 4” – Nhạc nền: Cánh Hoa Thời Loạn

VIỆT NAM Một Thời – Một Đời Để Nhớ: Hình Ảnh Sài Gòn Trước 1975 “ Hòn Ngọc Viễn Đông 4” – Nhạc nền: Cánh Hoa Thời Loạn Source: Thomas Dean  https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225418691227640 https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/225418691227640   https://youtu.be/0hKvVixYwf0

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com