Category: Kinh tế

CXN _042816_11 270_Khi cung thừa, cầu thiếu thì giá sẽ giảm thê thảm như giai đoạn 2011-2015, chỉ có người ngu hay người thiếu thông tin mới mua BĐS lúc này. Đồng bào hãy chuẩn bị tất c ả tinh thần để ko mất mát tài sản suy thoái lần này 2016…. (looming recession, interest rates 2016, thần thoại):TPHCM: Cung căn hộ tăng mạnh, cầu chững lại

  Phật Giáo tiếp tay với CSVN giết chết đệ nhất CH (1.1.1963) rồi chưa thành công chúng phải tạo biến động Miền Trung…
CXN _042816_11 269_Khi Bộ Xây Dựng thú nhận như vầy thì thực tế tệ gấp 10, gấp trăm, gấ p ngàn lần vậy. Đồng bào hãy chuẩn bị tất cả tinh thần để ko mất mát tài sản suy thoái l ần này 2016…. (looming recession, interest rates 2016, thần thoại):Tồn kho bất động sản giảm chậm  admin April 28, 2016 0 Comment

Phật Giáo tiếp tay với CSVN giết chết đệ nhất CH (1.1.1963) rồi chưa thành công chúng phải tạo biến động Miền Trung 1966…
CXN _042816_11 268_Tình hình ngày hôm nay là bản sao của tháng 9.2011, sau khi siết chặt tín d ụng đầu năm 2011, BĐS ngày càng suy sụp, ai cũng biết nhưng ko ai cứu vãn được, suy thoái 2011 đ ến ai cũng đọc CXN, ai cũng biết nó đến nhưng ko ai cứu dc, nó kéo dài đến 2015 thì bây giờ, s iết chặt tín dụng đầu 2016, ng mua BĐS biết rồi nên ngưng mua, không ai cứu vãn nỗi suy thoái cùng ngân sách hết tiền (looming recession, interest rates 2016, thần thoại): Nhà giá rẻ bỗng dưng tr ầm lắng, chủ dự án đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng

  Phật Giáo tiếp tay với CSVN giết chết đệ nhất CH (1.1.1963) rồi chưa thành công chúng phải tạo biến động Miền Trung…
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com