Day: October 23, 2019

CXN_102419_14 568_ Đúng là theo “tiên đoán” của VĐ Huệ, DN sẽ thoát khỏi “nô lệ vốn” NH v à tự mình huy động gần 1 tỷ đô bằng cách phát hành TP DN với với chủ sở hữu chỉ vỏn v ẹn 5 triệu usd (Trích:”CXN _ 101919_14 562_ Đây là thành tích của VĐ Huệ đây. Khi DN bán và thu đủ gần 1 tỷ đô TPDN với kỳ hạn 5 năm (16 ngàn tỷ) thì có ai thu hồi về trước 5 năm dc hay khôn g ??? Tuyệt đối không, không có cách nào cả, và nếu DN ôm tiền chạy thì thêm 1 cục nợ xấu 1 tỷ đô.”(HT))(enterprises wuld no longer be depending on the banks for fund, mobilizing nearly 500 thosand billion fo r 2020 budget, 3 million usd in 3 suit cases NBSon, highly likely a world recession in the next year or so,a company wit h net worth of under 5 million usd raised nearly 800 million usd throught her own company bonds, Finance Dept defend the indefensible on Moody’s downgrading of credit ratin

CXN_102419_14 568_ Đúng là theo "tiên đoán" của VĐ Huệ, DN sẽ thoát khỏi "nô lệ vốn" NH và tự mình huy động gần 1 tỷ đô bằng cách phát hành TP DN với với chủ sở hữu chỉ vỏn vẹn 5 triệu usd (Trích:"CXN _ 101919_14 562_ Đây là thành tích của VĐ Huệ…

CXN _ 102319_14 567_Mời xem video Youtube về bài học vỡ lòng về KTVM, rất có ích lợi cho mọi người. CXN khi bắt đầu viết về KTVM ngày 16.2.2009 (gần 11 năm nay) có những bài viết vỡ lòng ntn, nhưng bây giờ có video thì rất dễ hiểu (video: How the economy works ???): Nền Kinh Tế Vận Hành Như Thế Nào?

CXN _ 102319_14 567_Mời xem video Youtube về bài học vỡ lòng về KTVM, rất có ích lợi cho mọi người. CXN khi bắt đầu viết về KTVM ngày 16.2.2009 (gần 11 năm nay) có những bài viết vỡ lòng ntn, nhưng bây giờ có video thì rất dễ hiểu (video: How the economy works…

CXN _ 102319_14 566_ Nếu đây là lần đầu CSVN vay ngoài ngân sách 500 ngàn tỷ thì chưa có dấ u hiệu khánh kiệt đâu. Đằng này, khoản vay 500 ngàn tỷ hằng năm từ 2013 đến giờ mới là dấ u hiệu chứng tỏ chúng khánh kiệt và sắp vỡ nợ rồi. Và điều quan trọng hơn nữa là những định chế tài chính Phố Walls đã bắt đầu nhìn thấy vết nứt tài chánh của CSVN rồi qua Moody’ s sắp hạ bậc tín nhiệm của VN lẫn 17 NHTM (Trích:”CXN _020119_14 058_ 2019 là năm cáo chung, nếu thoi thóp dc thì 2020.” “CXN _111018_13 894_ 4 con số 2019, thu 1,411 300 triệu tỷ, chi 1,633 300 triệu tỷ, bộ i chi 222ngàn tỷ, huy động 425,252 ngàn tỷ, TPCP (không ấn định). Từ 2013 đến giờ, nămnào cũng vậy, đến hẹn lại lên, lại phải chạy tiền tầm 400 đến 600 ngàntỷ ngoài Ngân sách mỗi năm. Từ cuối 2018 này thì không còn DNNN c

CXN _ 102319_14 566_ Nếu đây là lần đầu CSVN vay ngoài ngân sách 500 ngàn tỷ thì chưa có dấu hiệu khánh kiệt đâu. Đằng này, khoản vay 500 ngàn tỷ hằng năm từ 2013 đến giờ mới là dấu hiệu chứng tỏ chúng khánh kiệt và sắp vỡ nợ rồi. Và điều quan…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com