Day: October 21, 2019

http://vi.rfi.fr/chau-a/20191015-hoa-ky-trung-quoc-cong-nghe-thuong-chien Thanh Hà Phát Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Washington cấm các công ty công nghệ cao Trung Quốc mua trang thiết bị công nghệ cao của Mỹ.Reuters Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt vòng vây chung quanh các tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc. Ba ngày trước vòng đàm…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com