Mỹ nhân kế của Tô Lâm và Bộ Công an đối với những người đối lập

https://www.rfavietnam.com/node/5715

Thứ Ba, 10/15/2019 – 11:11 — nguyenvandai

Một trong những kế sách được Tô Lâm và an ninh cộng sản ưa thích sử dụng để bắt những người đối lập ở VN là dùng mỹ nhân kế.

Nhưng sự khốn nạn trong kế sách này là chúng dùng cả những bé gái dưới 16 tuổi cho mục đích của chúng.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com