aPost Test CXN _092219_14 507_ Bộ Chính Trị nhìn bộ ba Phúc Huệ và LM Hưng (NHNN) điều hành KTVM. Chúng hạ lãi suất hành chánh vỏn vẹn 6 ngày thôi thì hôm nay lãi suất huy động vượt 8%. Hãy xem CXN nói có đúng hay không ??? Trích bài CXN _091719_14 494 :”Bài đánh động 14 486 ngày 8.9.19 th ì 5 ngày sau 13.9 NHNN ra quyết định điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng ngày 16.9.19 (giảm LS này hành chính này ko giải quyết vấn đề. Điều này cho thấy tiếng nói của CXN về KTVM được đọ c từ những thượng tầng cao nhất như BCT và hoặc là BCT chỉ đạo cho NXP chỉ đạo NHNN phải t ìm cách giải quyết hay là NHNN tự thấy nếu ko tự giải quyết thì mấy anh lớn BCT sẽ hành độ ng nên NHNN “tiên hạ thủ vi cường”.Thống Đốc NHNN Lê Minh Hưng hạ lãi suất để chữa cháy, phò ng khi (hay đã bị sờ gáy rồi) Bộ Chín

On Sun, Jun 30, 2019 at 3:28 AM Tcdrafting Nguyen <tcdrafting9> wrote:

https://chauxuannguyen2020.org/2019/09/22/cxn-_092219_14-507_-bo-chinh-tri-nhin-bo-ba-phuc-hue-va-lm-hung-nhnn-dieu-hanh-ktvm-chung-h-a-lai-suat-hanh-chanh-von-ven-6-ngay-thoi-thi-hom-nay-lai-suat-huy-dong-vuot-8-hay-xem-cxn-n-oi-co-dung/

xx
https://tnktvm.wordpress.com/2019/09/22/cxn-_092219_14-507_-bo-chinh-tri-nhin-bo-ba-phuc-hue-va-lm-hung-nhnn-dieu-hanh-ktvm-chung-h-a-lai-suat-hanh-chanh-von-ven-6-ngay-thoi-thi-hom-nay-lai-suat-huy-dong-vuot-8-hay-xem-cxn-n-oi-co-dung/
xx
https://vndantoctq.wordpress.com/2019/09/22/cxn-_092219_14-507_-bo-chinh-tri-nhin-bo-ba-phuc-hue-va-lm-hung-nhnn-dieu-hanh-ktvm-chung-h-a-lai-suat-hanh-chanh-von-ven-6-ngay-thoi-thi-hom-nay-lai-suat-huy-dong-vuot-8-hay-xem-cxn-n-oi-co-dung/

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com