Day: September 17, 2019

CXN _091819_14 495_ Bài viết hay lượm trên mạng về Thị Trưởng Tạ Đức Trí (băng đảng m afia Ngu Kỷ) lạm dụng quyền của Thị Trưởng (abuse of Mayor’s power) lên án Nguyễn Phương Hùng (Tr ích: “Thành tích nổi bật mới nhất cuả Ngài là ban hành Nghị quyết kêu gọi Hà Nội ngưng chiế n dịch ‘phá rối’. Bọn phản động Bolsa thì đồng loạt tố cáo Ngài dùng kế “ Minh tu San Đạo,  ám độ Trần Thuơng “ ấy, chỉ là để quy chụp và hù doạ Cộng đồng…”(Nky): Vinh danh 3 nhâ n vật kiệt xuất đang đóng góp cho Cộng đồng Người Việt ở Hải Ngoại – Đồ Ngu

CXN _091819_14 495_ Bài viết hay lượm trên mạng về Thị Trưởng Tạ Đức Trí (băng đảng mafia Ngu Kỷ) lạm dụng quyền của Thị Trưởng (abuse of Mayor’s power) lên án Nguyễn Phương Hùng (Trích: "Thành tích nổi bật mới nhất cuả Ngài là ban hành Nghị quyết kêu gọi Hà Nội ngưng chiến…

CXN_091719_14 494_ Bộ chính trị nên chú ý đến bộ 3 NX Phúc, VĐ Huệ và LM Hưng này. LM Hưng  chữa cháy vội vã, ko có kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn như Bác Trần Thanh Đằng nên khi CXN  mét BCT….Bài đánh động 14 486 ngày 8.9.19 thì 5 ngày sau 13.9 NHNN ra quyết định điều chỉnh giảm  lãi suất áp dụng ngày 16.9.19 (giảm LS này hành chính này ko giải quyết vấn đề. Điều này cho  thấy tiếng nói của CXN về KTVM được đọc từ những thượng tầng cao nhất như BCT và hoặc là  BCT chỉ đạo cho NXP chỉ đạo NHNN phải tìm cách giải quyết hay là NHNN tự thấy nếu ko tự gi ải quyết thì mấy anh lớn BCT sẽ hành động nên NHNN “tiên hạ thủ vi cường”.Thống Đốc NHNN L ê Minh Hưng hạ lãi suất để chữa cháy, phòng khi (hay đã bị sờ gáy rồi) Bộ Chính Trị sờ gá y bộ 3 LM Hưng, NXP, VĐ Huệ vì khi CXN đ�

CXN_091719_14 494_ Bộ chính trị nên chú ý đến bộ 3 NX Phúc, VĐ Huệ và LM Hưng này. LM Hưng chữa cháy vội vã, ko có kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn như Bác Trần Thanh Đằng nên khi CXN mét BCT….Bài đánh động 14 486 ngày 8.9.19 thì 5 ngày sau 13.9…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com