Month: September 2019

CXN _ 093019_14 523_QLVNCH : ARVN : CÁC TRẬN ĐÁNH NĂM 1975, (13) TRẬN BAN MÊ THUỘT, TẠI SAO BAN MÊ  THUỘT THẤT THỦ ?

CXN _ 093019_14 523_QLVNCH : ARVN : CÁC TRẬN ĐÁNH NĂM 1975, (13) TRẬN BAN MÊ THUỘT, TẠI SAO BAN MÊ THUỘT THẤT THỦ ? xx (FILES) This photo taken on July 18, 2006 shows cyclists passing through thick pollution from a factory in Yutian, 100km east of Beijing in China’s northwest Hebei province. Surging…

CXN _ 092919_14 522_Nếu gọi Ngô Kỷ là lưu manh chính trị là không xứng danh với Ngô Kỷ. Vì  lưu manh là một thằng bất hảo, làm gì cũng không cần biết đến lương tâm của chính nó. Theo  CXN Ngô Kỷ phải là thằng “Điếm Chính Trị”, vì chỉ có điếm đàng chính trị mới cố tình b óp méo sự thật và chính mình biết mình đang bóp méo sự thật nhưng vẫn làm để hướng dẫn d ư luận theo hướng mình muốn bóp méo. Một minh chứng là Ngô Kỷ bóp méo lời của Tài Đỗ để  chụp mũ Tài Đổ là CS (theo CXN Tài Đỗ rất vụn về khi viết dòng chữ như thế, nếu là tôi tô i sẽ viết ntn (nguyên ý của mình muốn, ko ai có cơ hội bóp méo gây hiểu lầm) :”As far as I am conc erned, the City of Westminster is now officially being run exactly like Ho Chi Minh City,” (Dịch: Theo tôi nhận xé t, TP Westminster bây giờ được vận hành

CXN _ 092919_14 522_Nếu gọi Ngô Kỷ là lưu manh chính trị là không xứng danh với Ngô Kỷ. Vì lưu manh là một thằng bất hảo, làm gì cũng không cần biết đến lương tâm của chính nó. Theo CXN Ngô Kỷ phải là thằng "Điếm Chính Trị", vì chỉ có điếm đàng chính…

CXN _ 092919_14 520_ Ngô Kỷ còn thiếu một tố chất là một thằng cực kỳ lưu manh chính trị bên Mỹ, CSVN thua xa thằng này. Trích bài của Ngô Kỷ viết: "…..tuy nhiên bà Margie Rice bì thua nặng nề và thất cử. Trong khi Thị Trưởng Tạ Đức Trí được 16,094 phiếu,…

xx CXN _ 092919_14 519_Trân trọng giới thiệu một bài viết của một bạn trẻ Anh Ngọc Nguyễn (và còm) hay của một đệ tử lâu năm. Trích: "Có người đã nhìn ra điểm yếu này hằng chục năm nay và vẫn kiên trì đánh kinh tế VC miệt mài đó là ông Châu Xuân…

CXN _ 092919_14 518_QLVNCH : ARVN : Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Trăn Trở trong Chuyến Đi “N ửa Chặng Đường”

CXN _ 092919_14 518_QLVNCH : ARVN : Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Trăn Trở trong Chuyến Đi “Nửa Chặng Đường” x (FILES) This photo taken on July 18, 2006 shows cyclists passing through thick pollution from a factory in Yutian, 100km east of Beijing in China’s northwest Hebei province. Surging levels of carbon dioxide…

CXN _ 092919_14 518_CXN thì ít bao giờ thề thốt, bảo lãnh cho người này người nọ. CXN chỉ  nhớ có duy nhất một lần rằng: “Bác GS Danh Dự Trần Thanh Đằng mà có tham nhũng thì CXN sẽ đi  tù thay”. Và hôm nay, CXN sẽ đứng ra Guarantee (bảo đảm) với mọi người (có thể lên đến mấy  triệu hay mấy chục triệu người) rằng từ ngày biết NQD hơn 10 năm nay, NQD không là người của  Việt Tân từ lúc đó và trg quá khứ, nếu NQD có là thành viên thì CXN cũng bảo đảm rằng đó l à sự lầm lỡ. Còn nhớ tấm hình CXN chụp với Đổ Hoàng Điềm thắp nến cho bà Võ Hồng hay kh ông ??? NQD đi cùng với CXN tại buổi thắp nến này ngày 21.10.10 (CXN tranh đấu từ 16.2.09) và chín h CXN nói NQD “mình lại chụp với Đ H Điềm để anh đưa lên mạng chứng tỏ chúng ta đấu tranh c ó đoàn kết”. NQD sau đó nói với CXN rằ

CXN _ 092919_14 518_ CXN thì ít bao giờ thề thốt, bảo lãnh cho người này người nọ. CXN chỉ nhớ có duy nhất một lần rằng: "Bác GS Danh Dự Trần Thanh Đằng mà có tham nhũng thì CXN sẽ đi tù thay". Và hôm nay, CXN sẽ đứng ra Guarantee (bảo đảm) với…

CXN _ 092819_14 517_ QLVNCH: ARVN: Tóm tắc lịch sử thành lập Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.

xx CXN _ 092819_14 517_ QLVNCH: ARVN: Tóm tắc lịch sử thành lập Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến. xx (FILES) This photo taken on July 18, 2006 shows cyclists passing through thick pollution from a factory in Yutian, 100km east of Beijing in China’s northwest Hebei province. Surging levels of carbon dioxide sent greenhouse…

CXN _ 092819_14 517_Hàn Giang Trần lệ Tuyền: Những giọt nước mắt đã khiến cho bao người p hải khóc theo! (1954)

CXN _ 092819_14 517_ Hàn Giang Trần lệ Tuyền: Những giọt nước mắt đã khiến cho bao người phải khóc theo! (1954) xx (FILES) This photo taken on July 18, 2006 shows cyclists passing through thick pollution from a factory in Yutian, 100km east of Beijing in China’s northwest Hebei province. Surging levels of carbon…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com