CXN_072419_14 354_ Hoàng Kiều, You are the worst animalistic human beings that I have seen on earth in my gen eration !!!! You were having sex with Ngọc Trinh like an animal (đêm 7 ngày 3 ra vào không kể) and brag about i t. Is this a behavour of an animal ??? You are selling poisons as a quake, now you openly admit that you are supporting a communist regime in VN. Perhap you are too dumb to realise this. For a two men to challange a gun duel, one got killed , would the law intervene as a murder or not. Certainly not, now you are openly challenge the public to have a verbal fi ght with you, all on the table, how could you sue people for maliciously attacking you, this is an open invitation. You are not only an animal, a dumb animal as such and yet you always instructing people as “hiểu chưa?” “got it ??” “Do y ou understand what I am saying ?” as if people too dumb to understand your message. I am writting this in English so tha t if ever it come to court, there won’t be any

CXN_072419_14 354_ Hoàng Kiều, You are the worst animalistic human beings that I have seen on earth in my generation !!!! You were having sex with Ngọc Trinh like an animal (đêm 7 ngày 3 ra vào không kể) and brag about it. Is this a behavour of an animal ??? You are selling poisons as a quake, now you openly admit that you are supporting a communist regime in VN. Perhap you are too dumb to realise this. For a two men to challange a gun duel, one got killed, would the law intervene as a murder or not. Certainly not, now you are openly challenge the public to have a verbal fight with you, all on the table, how could you sue people for maliciously attacking you, this is an open invitation. You are not only an animal, a dumb animal as such and yet you always instructing people as "hiểu chưa?" "got it ??" "Do you understand what I am saying ?" as if people too dumb to understand your message. I am writting this in English so that if ever it come to court, there won’t be any English translation of my verbal statement to you.The only person having problem with intellectuality is you, nobody else. Ai đọc tiếng Anh khong hiểu hãy copy và dùng Google dịch sẽ hiểu.
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=342268023376364&id=100027795074086
xx

Khánh An

3 hrs ·

Trọc Phú Hoàng Kiều tự nhận mình và đồng bọn của hắn là Cộng Sản. Hắn chửi um sùm và cho phép người ta chửi hắn; hắn còn kêu gọi "đoàn cừu"(của hắn) cùng với hắn dẹp cái bọn chống Cộng sản tại hải ngoại.
Mời các bạn nghe Hoàng Kiều nói: "Tao cho tụi bây chửi, chưởi với tao, hiểu chưa?…" Và nghe Hoàng Kiều khẳng định: "tôi, Tài Đỗ, Phát Bùi đều là Việt cọng nằm vùng hết, người nào cũng việt cọng nằm vùng, hiểu chưa?" ( chữ "bây" ở đây là ý nói Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong, Chris Phan và đồng hương) nghe ở phút 6:55′ đến 7: 30′. https://youtu.be/tQe53y5ttqc?t=419. Rõ ràng Hoàng Kiều cho chửi, chửi tay đôi với y. và y còn hùng hồn kêu gọi : "Vì vậy, kỳ nầy, chúng ta nhất quyết đoàn kết với nhau để ‘dẹp cái bọn chống Cộng Sản…’ ở 3; 29′: 24" Mời các bạn nghe: https://youtu.be/h2IiHi6vqXU?t=12558.
Như vậy, Trọc phú Hoàng Kiều đã công khai nhận mình là CS và bọn chúng đã tuyên chiến với những ai chống lại cộng sản.Thưa trọc phú Hoàng Kiều: Chiến lược của Tổng Thống Donald Trump là xóa sổ CS ra khỏi thế giới khi ông tuyên bố tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thì sao đây?(Tổng thống Trump cũng là "bọn" chống cộng như ông nói đó, thưa ông!); bên cạnh đó, tại California và khắp năm châu còn có các Đồng Hương tỵ nạn Cộng sản cũng đang chống cộng sản và từng bước sẽ xóa sổ CSVN.
Và, bây giờ. Trọc Phú Hoàng Kiều hết đường hù dọa bỏ tù bất kỳ ai rồi!
Hoàng Kiều đã công khai tuyên chiến và cho phép đồng hương chửi y rồi đó. Đồng hương còn chần chờ gì nữa mà không dập cho bọn cộng sản nằm vùng nầy cuốn gói về hang Bắc Bó?
Tổng Thống Trump đã và đang trục xuất Tàu Cộng nằm vùng tại Mỹ, kể cả sinh viên, học sinh. Nếu một lúc nào đó Tổng Thống Donald Trump cũng có kế hoạch trục xuất bọn cộng sản VN nằm vùng thì bọn việt gian CS nằm vùng Hoàng Kiều, Tài Đỗ , Phát Bùi và đồng bọn sẽ là những đứa bị trục xuất đầu tiên. Hết đường chối cải. Chiến lược "nhất quán" của TT Trump là vậy. Tuy nhiên, những gì Tổng Thống Trump đangxúc tiến hiện nay với CSVN chỉ là chiến thuật từng bước thôi.


About this website

youtube.com

Vua chửi Hoàng Kiều – Little Sài Gòn có nữ hoàng chửi Thuỳ Dung nay có thêm vua chửi Hoàng Kiều

7You, Nguyễn Hải Đăng, Kim Le and 4 others
1 Comment1 Shares

Like

CommentShare

Comments
  • Nguyễn Phương
    Nguyễn Phương Ếch chết vì tiếng kêu!
    Các con Ếch nầy sớm muộn cũng bị “dân nhậu” móc khỏi hang ổ ?

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com