Day: July 7, 2019

CXN_070719_14 335_ Cái ngu của bọn PTDC cuội, Việt Tân, 27 Hội đoàn, trí thức Hà Nội, bọn  lừa đảo từ thiện, hoàng kỳ v.v.. là chúng chỉ vì cái lợi tiền trước mắt mà nghe lời và  bị mua chuộc bởi CSVN, cứ gân cổ chống Tàu, chống NP Trọng bán nước cho tàu nhưng chúng có ngh ĩ dc d09au6 là sau ĐH 12, NP Trọng dc trang bị quyền lực để tiêu diệt cánh tham nhũng 3D thì cứ kh uyến khích NPT làm đi, gây thù chuốc oán đi, phá tan ĐCSVN đi rồi hãy hạ bệ NPT cho phe tham nhũng  làm thịt lại. Bây giờ có hạ bệ NPT thì CXN cũng ko lên tiếng, NPT đã làm xong công việc của  hắn, đã cho ng dân thấy tham nhũng là ko chấp nhận dc và ĐCSVN thì thằng đảng viên nào cũng tha m nhũng, cũng nhúng chàm. Bác Trần Thanh Đằng và CXN thì tranh đấu theo kiểu Chính trị Tây Âu, M ỹ , Úc chứ ko kiểu nhắm mắt, ko biết g�

CXN_070719_14 335_ Cái ngu của bọn PTDC cuội, Việt Tân, 27 Hội đoàn, trí thức Hà Nội, bọn lừa đảo từ thiện, hoàng kỳ v.v.. là chúng chỉ vì cái lợi tiền trước mắt mà nghe lời và bị mua chuộc bởi CSVN, cứ gân cổ chống Tàu, chống NP Trọng bán nước cho tàu…

https://www.voatiengviet.com/a/son-la-thi-thpt-an-ninh-nang-diem/4988603.html Một hình ảnh tại cuộc thi THPT ở Sơn La. (Hình: Báo Lao Động) Việt Nam đang tổ chức chấm các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019. Tuy tổ chức thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành giáo dục nhưng…

CXN_070719_14 334_ Người dân VN đã được khai sáng về KTVM rồi, điều cơ bản mọi người  đều biết là khi lãi suất tăng thì tăng trưởng GDP sẽ chậm lại. Và ng dân cũng biết luôn tại  sao lãi suất tăng. Họ biết lãi suất tăng vì hậu quả của thằng ngu và dốt NX Phúc nghe lời C ấn Văn Lực in tiền 1,2 triệu tỷ tháng 7.2017. Đó là hậu quả của 5 vấn đề hỗ tương là 4 t ăng và 1 giảm, 4 tăng là tỷ giá, lãi suất, lạm phát thực và tăng in tiền, một giảm là TTCK gi ảm thê thảm. Đừng ba hoa bao che tội cho NXP mà làm uy tín của mình (Nguyễn Đức Hùng linh) bị kh inh rẻ trong mắt dân gian, đó là những thằng bưng bít và bao che cho NXP và Cấn Văn Lực bằng các h đổ thừa là bối cảnh KT thế giới chậm lại. Chuyện chậm lại của KT TG thì ng vận hành KT g iỏi như Bác Trần Thanh Đằng cũng nhìn r

CXN_070719_14 334_ Người dân VN đã được khai sáng về KTVM rồi, điều cơ bản mọi người đều biết là khi lãi suất tăng thì tăng trưởng GDP sẽ chậm lại. Và ng dân cũng biết luôn tại sao lãi suất tăng. Họ biết lãi suất tăng vì hậu quả của thằng ngu và dốt…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com