Day: July 2, 2019

CXN_070319_14 330_ Bác Trần Thanh Đằng là anh rể của CXN, lấy chị Tư Hưởng của CXN cuối n ăm Mậu Thân 1968 (lúc đó CXN chỉ hơn 12 tuổi thôi nhưng đã ngưỡng mộ thần tượng rồi nên m ặc dầu du học Kỹ Sư cơ khí vì gia đình muốn thế (dễ có việc làm khi trở về VN) nhưng đam m ê KTVM từ bác Đằng là không giảm. CXN khi qua Úc năm 1975 (18 tuổi) là không ngừng nghiên cứu KTVM  của Mỹ và Úc. Nếu CXN có tiếng nói trong Chính Phủ của bác Đằng thì CXN sẽ khuyến cáo mạnh  mẽ cho người dân đập phá 88 trạm BOT này, không cho tư bản đỏ thu của người dân 1 xu nào vì  chúng dùng tiền tham nhũng (kiểu lấy mỡ chúng nó rán nó để trấn lột dân) để đổ vào BOT (t o destroy physically BOT stations, ĐTH Yến bolted, running out of cash for contractors, Venezuela to print more money  to curb inflation, common sense in the West, mo

CXN_070319_14 330_ Bác Trần Thanh Đằng là anh rể của CXN, lấy chị Tư Hưởng của CXN cuối năm Mậu Thân 1968 (lúc đó CXN chỉ hơn 12 tuổi thôi nhưng đã ngưỡng mộ thần tượng rồi nên mặc dầu du học Kỹ Sư cơ khí vì gia đình muốn thế (dễ có việc làm…

CXN_070319_14 329_ Bà ĐTH Yến là ng chủ trang Quan Làm Báo, là ng đăng toàn những bài viết ch ống 3D, bà là ng rất thân cận với Tư Sang và Trọng Lú. nay bà này thay vì trở về VN để hưởn g thành quả diệt 3D, bà lại tháo chạy qua Mỹ cùng tất cả tài sản còn sót lại ở VN (CXN từn g viết bài cho QLB) chứng tỏ cho CXN thấy rằng cánh của NP Trọng Lú hay cánh CSVN đã nhìn thấy n gày tàn của chế độ đang tiến tới rất nhanh (ĐTH Yến bolted, running out of cash for contractors, Vene zuela to print more money to curb inflation, common sense in the West, modelling Tamasek, Bloomberg trying to explain wh y IPO slowed, bugger all chance of reform the SOE, ĐN Hải scared enough to bolt, power vaccum, Phap Van-Cau Gie BOT t o stop collecting toll, drying out of usd, rate to increase, who was signing big project would be personally liable, tun nel without light @ the end of it, another confli

CXN_070319_14 329_ Bà ĐTH Yến là ng chủ trang Quan Làm Báo, là ng đăng toàn những bài viết chống 3D, bà là ng rất thân cận với Tư Sang và Trọng Lú. nay bà này thay vì trở về VN để hưởng thành quả diệt 3D, bà lại tháo chạy qua Mỹ cùng tất…

CXN_070319_14 328_ Vì bài viết này của CXN (CXN _120218_13 945_ Bài dài: Sự suy sụp vật chất (p hysical disintegration) của CSVN đang diễn ra với mức độ không cứu vãn được nữa, cứ liên tụ c xuống dốc chứ ko thể nào ngưng (stop) chứ đừng nói gì kéo ngược lên dốc được.) mà NXP r a lệnh kiểm tra tổng quát tình hình điện và báo cáo kiểm tra thì y như CXN viết, làm cầu trướ c mới nhìn thấy được là thiếu đường dẫn, cầu thì vài triệu usd, nhà máy nhiệt điện là m ỗi nhà máy là bình quân 2 tỷ usd (cho 600 MW power station), nằm đắp chiếu vì không có phương tiệ n vận chuyển than. Trích bài báo cáo: “:… Đã xảy ra tình trạng thiếu than cho các tháng cuối n ăm 2018 mặc dù trong năm 2018, sản lượng huy động nhiệt điện than đã thấp hơn so với kế hoạ ch. Các nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông

CXN_070319_14 328_ Vì bài viết này của CXN (CXN _120218_13 945_ Bài dài: Sự suy sụp vật chất (physical disintegration) của CSVN đang diễn ra với mức độ không cứu vãn được nữa, cứ liên tục xuống dốc chứ ko thể nào ngưng (stop) chứ đừng nói gì kéo ngược lên dốc được.) mà NXP…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com