Day: June 24, 2019

Thầy giáo Nguyễn Văn Phi: Tôi có thể cải t ạo được Ngô Kỷ chỉ tr ong 30 phút nói chuyện

2407. Thầy giáo Nguyễn Văn Phi: Tôi có thể cải tạo được Ngô Kỷ chỉ trong 30 phút nói chuyện 2407. Thầy giáo Nguyễn Văn Phi: Tôi có thể cải tạo được Ngô Kỷ chỉ trong… Điện thoại nhận tin bài của Việt vision 0934539802 – 0963475115 FB chính thức của Viet vision https://www.faceb… https://www.youtube.com/watch?v=oHbxOHxEiU4&t=928s…

CXN_06242019_14 325_ Là một KS phải mua trang thiết bị của các QG khác trên TG, khi một công tr ình sụp đổ thì điều đầu tiên chúng tôi đánh giá là toàn hệ thống quality control, quality assur ance (là hệ thống kiểm soát chất lượng công trình) có vấn đề, làn 2 là tham nhũng qua lần th ứ 5,6 thì là ngành công nghệ QG đó quá tồi. TQ có hàng trăm côn trình sụp đổ thì là công ngh ệ (engineering quá tồi, về lý thuyết lẫn thực tế). Vậy mà mấy thằng chính trị gia VN nào là  chỉ có TQ mới đủ khả năng xây cao tốc thì mấy thắng đó là gì, dốt, ngu, điên hay khùng hay  quan tham lại quả TQ trên 30% vậy ??? (engineering collapsed by China in Cambodia, running out of cash for contr actors, Venezuela to print more money to curb inflation, common sense in the West, modelling Tamasek, Bloomberg trying t o explain why IPO slowed, bugger all chance of refor

CXN_06242019_14 325_ Là một KS phải mua trang thiết bị của các QG khác trên TG, khi một công trình sụp đổ thì điều đầu tiên chúng tôi đánh giá là toàn hệ thống quality control, quality assurance (là hệ thống kiểm soát chất lượng công trình) có vấn đề, làn 2 là tham nhũng…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com