Day: June 20, 2019

CXN_062119_14 324_ Làm thế nào để ĐCSVN nản mà bỏ cuộc ??? Phải làm sao cho chính chúng nó  thấy rằng chúng nó bất tài, không đủ kiến thức để vận hành KT QG. Làm sao cho chúng nó thấy  rằng vận hành KT QG không chỉ đơn giản một thằng ngố, thằng ngáo, thằng ngu, thằng dốt nào  cũng làm dc vì VN là rừng vàng biển bạc. Làm thế nào cho chúng (cùng lúc với gần 100 triệu dân  VN) nhìn thấy rằng muốn đất nước thịnh vượng thì những thằng đầu đất này không biết  những vấn đề của KTVM là gì chứ đừng nói đến bàn thảo và giải quyết. Vậy thì làm sao cho  chúng biết vấn đề KTVM là gì ??? Thì phải viết blog 15 ngàn bài và 10 năm để mở mang kiến t hức cho chúng, để chúng biết những vấn đề KT ko đơn giản nhưng hiệu ứng đều hổ tương. Ph ải dạy cho chúng, phải giáo dục cho chúng

CXN_062119_14 324_ Làm thế nào để ĐCSVN nản mà bỏ cuộc ??? Phải làm sao cho chính chúng nó thấy rằng chúng nó bất tài, không đủ kiến thức để vận hành KT QG. Làm sao cho chúng nó thấy rằng vận hành KT QG không chỉ đơn giản một thằng ngố, thằng ngáo, thằng…

“Những Đồng Minh Anh Hùng”-Nghị Quyết 322 c ủa Quốc Hội Hoa Kỳ “Vinh Danh Quân Lực VNCH”

“Những Đồng Minh Anh Hùng” do Ngô Kỷ chuyển ngữ Nghị Quyết 322 của Quốc Hội Hoa Kỳ “Vinh Danh Quân Lực VNCH” -Xin bấm Youtube Audio để nghe Anh Trần Minh đọc bài “Những Đồng Minh Anh Hùng” do Ngô Kỷ chuyển ngữ. https://www.youtube.com/watch?v=ntMVzXZ95bA -Bài “Những Đồng Minh Anh Hùng” do Ngô Kỷ chuyển…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com