Day: May 9, 2019

CXN_050919_14 269_ Lỗi của ai mà KT vận hành giật cục ntn ??? Lổi của NXP chứ lỗi của ai.. . tháng 7.2017 in tiền 1,2 triệu tỷ, 18 là 2 triệu tỷ, bây giờ đối mặt với 5 hỗ tương 4 tăng  1 giảm là tỷ giá, lãi suất, lạm phát thật và in nhiều thêm tiền và 1 giảm là TTCK. Bây giờ l à bít sợ cái ngu của chính NXP rồi nên siết tín dụng còn 14%, lãi suất tăng rồi để kiềm ch ế lạm phát thì phải có suy trầm, tỷ giá tăng thì xăng tăng, điện tăng, vật giá tăng, lãi su ất tăng cũng làm NĐT ngoại rút tiền về, TTCK sụt thê thảm. Trích: “Có ng chỉ trích tôi là ti ết lộ in tiền để CSVN biết mà đối phó. Đó là cái ngu của ng chỉ trích, vì chỉ có tiết l ộ in tiền thì ng dân mới biết, từ đó họ tăng vật giá và dịch vụ, đẩy lạm phát tăng, ng d ân biết in tiền thì họ mới rút vnd từ tiế

CXN_050919_14 269_ Lỗi của ai mà KT vận hành giật cục ntn ??? Lổi của NXP chứ lỗi của ai… tháng 7.2017 in tiền 1,2 triệu tỷ, 18 là 2 triệu tỷ, bây giờ đối mặt với 5 hỗ tương 4 tăng 1 giảm là tỷ giá, lãi suất, lạm phát thật và in nhiều…

https://www.voatiengviet.com/a/tq-thay-doi-hau-het-cac-dieu-kien-thoa-thuan-thuong-mai-voi-my/4909033.html Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải) trò chuyện với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong một cuộc họp ở Bắc Kinh vào ngày 15/2/2019. Bức điện ngoại giao gửi từ Bắc Kinh tới Washington vào tối thứ Sáu, với những sửa đổi có hệ thống trong bản thảo hiệp định…

https://www.voatiengviet.com/a/m%E1%BB%B9-t%C4%83ng-thu%E1%BA%BF-v%E1%BB%9Bi-200-t%E1%BB%B7-%C4%91%C3%B4la-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c/4908948.html Quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ. Từ thứ Sáu, Hoa Kỳ sẽ nâng mức đánh thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ đôla của Trung Quốc, theo một thông báo đăng trên trang Công báo Liên bang của Mỹ hôm 8/5. Theo Reuters, Văn phòng Đại…

CXN_050919_14 268_ Chính CSVN bây giờ thú nhận chúng làm văn bản tăng giá điện thành mật (đ ây là điều CXN công khai chuyện in tiền ngày 3.7.18 để ng dân thức tỉnh 1 hay 2 năm sau thay vì 5 h ay 7 năm (nếu giấu nhẹm và bưng bít) tức là giựt sập DCS nhanh nhất có thể. Trích: “Có ng chỉ  trích tôi là tiết lộ in tiền để CSVN biết mà đối phó. Đó là cái ngu của ng chỉ trích, vì c hỉ có tiết lộ in tiền thì ng dân mới biết, từ đó họ tăng vật giá và dịch vụ, đẩy lạm  phát tăng, ng dân biết in tiền thì họ mới rút vnd từ tiết kiệm, tranh nhau mua usd thì tỷ giá m ới tăng, tỷ giá tăng thì khối ngoại mới rút tiền khỏi TTCK ngay bây giờ thì đổi dc 23k/1usd,  đợi cuối năm thì 24-25k/usd. Khi khối ngoại rút khỏi TTCK thì TTCK sụt, tỷ giá càng tăng và lạm  phát từ đó tăng theo tỷ giá. Để kiề

CXN_050919_14 268_ Chính CSVN bây giờ thú nhận chúng làm văn bản tăng giá điện thành mật (đây là điều CXN công khai chuyện in tiền ngày 3.7.18 để ng dân thức tỉnh 1 hay 2 năm sau thay vì 5 hay 7 năm (nếu giấu nhẹm và bưng bít) tức là giựt sập DCS…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com