Day: May 7, 2019

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/opening-pacific-partnership-2019-in-vn-05062019080550.html RFA 2019-05-06 Lễ hai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019. Courtesy of nhandan.org.vn Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 được khai mạc vào ngày 6/5 tại Tuy Hòa, Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin trong cùng ngày, cho biết ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam còn có Australia,…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com