CXN _042319_14 232_ Lỗi của ai mà vật giá tăng đây ?? Lỗi của Nguyễn Xuân Phúc chứ của a i. Tháng 7.2017 NXP nghe lời thằng ngu Cấn Văn Lực bơm 1,2 triệu tỷ để tăng tăng trưởng tín dụ ng lên 20%. Hậu quả như CXN dự báo là nên KT đối diện với 5 vấn đề hỗ tương là 4 tăng và 1 giảm, 4 tăng là tỷ gia,1 lãi suất, lạm phát và in tiền tăng ngày càng nhiều, 1 giảm là TTCK. V ớ độ chậm 2 năm, giờ đây thì lạm phát thật tăng, điện tăng xăng tăng và kỳ vọng đến ổ bánh mì, bịch mì chính, mờ rau cũng tăng (who’s fault is it for inflation, why petrol price raised steeply, b usinesses can not operate with the interest rates chopped and changed, reduce reliance on FDI and credit growth, still a lot of challenges for inflation control, Bull-trap technique’s of Pyn Elite Fund, market shaken upon arrest of PN Vũ ( brother of PN Vượng), LP Vũ Tôn Hoa Sen clos

CXN _042319_14 232_ Lỗi của ai mà vật giá tăng đây ?? Lỗi của Nguyễn Xuân Phúc chứ của a i. Tháng 7.2017 NXP nghe lời thằng ngu Cấn Văn Lực bơm 1,2 triệu tỷ để tăng tăng trưởng tín dụ ng lên 20%. Hậu quả như CXN dự báo là nên KT đối diện với 5 vấn đề hỗ tương là 4 tăng và  1 giảm, 4 tăng là tỷ gia,1 lãi suất, lạm phát và in tiền tăng ngày càng nhiều, 1 giảm là TTCK. V ớ độ chậm 2 năm, giờ đây thì lạm phát thật tăng, điện tăng xăng tăng và kỳ vọng đến ổ  bánh mì, bịch mì chính, mờ rau cũng tăng (who’s fault is it for inflation, why petrol price raised steeply, b usinesses can not operate with the interest rates chopped and changed, reduce reliance on FDI and credit growth, still a  lot of challenges for inflation control, Bull-trap technique’s of Pyn Elite Fund, market shaken upon arrest of PN Vũ ( brother of PN Vượng), LP Vũ Tôn Hoa Sen clos

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com