Day: April 23, 2019

CXN_042419_14 233_ Lỗi của ai khi tỷ giá tăng hoài tăng mãi ??? Lỗi của Nguyễn Xuân Phúc ch ứ của ai. Đó là hậu quả khi để một thằng ngu xuẩn làm Thủ Tướng. Chỉ cần một câu phán  ngu của NXP thôi (“tăng trưởng tín dụng (in tiền bơm ra thị trường) lên hơn 20%”(1,2 triệu tỷ kh ởi điểm tháng 7.2017) thì hậu quả là gần 2 năm nay (từ tháng 7.2017 đến giờ), cả bộ máy NHNN , QLTT phải chỉnh sữa hậu quả của câu tuyên bố này và chưa ngừng chỉnh sửa hậu quả đó ch o tới ĐH 13 năm 2021. Khi tỷ giá tăng thì xăng phải tăng, điện phải tăng vì xăng và điện là h oàn toàn nhập khẩu, dẫn đến vật giá phi mã, mạnh ai nấy tăng giá mà quản lý thị trường c ứng họng khi ng dân buôn thúng bán bưng chỉ đơn giản thốt lê “xăng tăng điện tăng thì giá thà nh của tôi phải tăng”. Tỷ giá tăng 3%, xă

CXN_042419_14 233_ Lỗi của ai khi tỷ giá tăng hoài tăng mãi ??? Lỗi của Nguyễn Xuân Phúc chứ của ai. Đó là hậu quả khi để một thằng ngu xuẩn làm Thủ Tướng. Chỉ cần một câu phán ngu của NXP thôi ("tăng trưởng tín dụng (in tiền bơm ra thị trường) lên hơn…

CXN _042319_14 232_ Lỗi của ai mà vật giá tăng đây ?? Lỗi của Nguyễn Xuân Phúc chứ của a i. Tháng 7.2017 NXP nghe lời thằng ngu Cấn Văn Lực bơm 1,2 triệu tỷ để tăng tăng trưởng tín dụ ng lên 20%. Hậu quả như CXN dự báo là nên KT đối diện với 5 vấn đề hỗ tương là 4 tăng và  1 giảm, 4 tăng là tỷ gia,1 lãi suất, lạm phát và in tiền tăng ngày càng nhiều, 1 giảm là TTCK. V ớ độ chậm 2 năm, giờ đây thì lạm phát thật tăng, điện tăng xăng tăng và kỳ vọng đến ổ  bánh mì, bịch mì chính, mờ rau cũng tăng (who’s fault is it for inflation, why petrol price raised steeply, b usinesses can not operate with the interest rates chopped and changed, reduce reliance on FDI and credit growth, still a  lot of challenges for inflation control, Bull-trap technique’s of Pyn Elite Fund, market shaken upon arrest of PN Vũ ( brother of PN Vượng), LP Vũ Tôn Hoa Sen clos

CXN _042319_14 232_ Lỗi của ai mà vật giá tăng đây ?? Lỗi của Nguyễn Xuân Phúc chứ của ai. Tháng 7.2017 NXP nghe lời thằng ngu Cấn Văn Lực bơm 1,2 triệu tỷ để tăng tăng trưởng tín dụng lên 20%. Hậu quả như CXN dự báo là nên KT đối diện với 5…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com