Day: April 22, 2019

CXN_042319_13 231_Một bài viết về mức độ in tiền của CSVN trên trang TTCK kiểu Mỹ (một tr ang liên quan với CXN, xin kính mời tham khảo, nhiều thông tin rất hữu ích, rất chính xác về TTC K VN). Trong bài này nói tằng VN in 1 series thôi, đã là gần 600 ngàn tỷ. Vậy thì CXN luôn nói là m ỗi năm CX in 2 triệu tỷ (4 lần như thế với 4 series khác nhau thì không có gì ngoa cả. Số tiền thu thuế chỉ dc 1.2 triệu tỷ thôi

CXN_042319_13 231_Một bài viết về mức độ in tiền của CSVN trên trang TTCK kiểu Mỹ (một trang liên quan với CXN, xin kính mời tham khảo, nhiều thông tin rất hữu ích, rất chính xác về TTCK VN). Trong bài này nói tằng VN in 1 series thôi, đã là gần 600 ngàn tỷ.…

CXN_042319_14 230_ Tại sao giá xăng tăng ??? Lỗi tại ai vậy ??? Lỗi tại Nguyễn Xuân Phúc ch ứ tại ai !!! Thằng ngốc này là thằng chỉ đạo in tiền gây ra 5 vấn đề hỗ tương 4 tăng 1 gi ảm là lãi suất, tỷ giá, lạm phát, in thêm tiền và 1 giảm là TTCK. Tỷ giá cứ bò lên mỗi ngày dăm ba vnd từ cuối năm 2018 đến giờ. DN nhập khẩu xăng, điện phải nhập khẩu than đá đốt t rong nhà máy nhiệt điện phải tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu, CP không trợ giá usd tăng thì g iá nhập khẩu xăng, than phải tăng. Từ đó giá xăng và điện phải tăng chứ DN nào trong KTTT cứ lỗ lã mãi dc ??? Chỉ duy nhất một chỉ đạo của một thằng ngốc làm thủ tướng ra lệnh bơm tiền tăng trưởng tín dụng tháng 7.2017 mà ngày hôm nay mọi khó khăn đổ lên đầu ng dân đen (wh y petrol price raised steeply, businesses can not o

CXN_042319_14 230_ Tại sao giá xăng tăng ??? Lỗi tại ai vậy ??? Lỗi tại Nguyễn Xuân Phúc chứ tại ai !!! Thằng ngốc này là thằng chỉ đạo in tiền gây ra 5 vấn đề hỗ tương 4 tăng 1 giảm là lãi suất, tỷ giá, lạm phát, in thêm tiền và 1 giảm…

CXN_042219_14 229_ Lỗi của ai làm lãi suất chập chờn vậy ??? Lỗi của NXP chứ của ai (Tríc h : “Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ tín dụng theo hướng giảm lãi suất cho vay, đưa dư nợ tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20% trên cơ sở chất lượng tín dụng và ổn định vĩ mô “(HT)). Chỉ cần 1 chỉ đạo ngu xuẩn từ tháng 7.2017 in thêm 1,2 triệu tỷ tiền thôi (để tăng trưởng tín dụng 20% hoặc hơn), mà cho tới ngày hôm nay (tháng 4.19, sau gần 2 năm) nền KT vẫn phải vật lộn nghiệt ngã với 5 điều hỗ tương mà vẫn chưa t ới hồi kết (5 điều hỗ tương là 4 cái tăng lãi suất, tỷ giá, lạm phát thật, in thêm tiền v à 1 cái giảm là TTCK) (businesses can not operate with the interates chopped and changed, reduce reliance on FDI an d credit growth, still a lot of challenges for infl

CXN_042219_14 229_ Lỗi của ai làm lãi suất chập chờn vậy ??? Lỗi của NXP chứ của ai (Trích : "Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ tín dụng theo hướng giảm lãi suất cho vay, đưa dư nợ tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20%…

CXN_042219_14 228_ Bọn chiên da KT của XHCN này giỏi ghê, chúng nó ko dự báo dc hậu quả của NXP in tiền từ đầu năm 2018 (1 năm rưỡi trước) (với 5 vấn đề hỗ tương, 4 tăng và 1 giảm, đó là lãi suất, tỷ giá, lạm phát thật, in tiền và 1 giảm là TTCK). Bây giờ bọn chiên da này nhìn thấy độ chậm 1 năm rưỡi khi in tiền 2 triệu tỷ/năm khi thu thuế 1,2 triệu tỷ, bọn chún g nhìn thấy rõ là lãi suất tăng, tỷ giá tăng, lạm phát thật tăng, in tiền tăng và TTCK sụt thê thảm (reduce reliance on FDI and credit growth, still a lot of challenges for inflation control, Bull-trap technique’ s of Pyn Elite Fund, market shaken upon arrest of PN Vũ (brother of PN Vượng), LP Vũ Tôn Hoa Sen closed 70 agents then bolted to the mountains, reasons for rate increased, top notch economist behind by 3 years, Laos 6 billion rail deb t to China, BRI links, who’s fault it is when the

CXN_042219_14 228_ Bọn chiên da KT của XHCN này giỏi ghê, chúng nó ko dự báo dc hậu quả của NXP in tiền từ đầu năm 2018 (1 năm rưỡi trước) (với 5 vấn đề hỗ tương, 4 tăng và 1 giảm, đó là lãi suất, tỷ giá, lạm phát thật, in tiền và 1…

CXN_042219_14 227_ Trình độ của những ng gọi là chuyên gia KT đầu ngành của XHCN như Phạm Chi Lan và Lê Đăng Doanh có tồi quá hay không ??? Doanh Nghiệp, KT VN bế tắc có người cảnh báo t ừ ngày 21.10.2016 (gần 3 năm nay). Giờ này các chuyên gia đầu ngành mới nhìn thấy khi DN giải th ể đã là 13.5k/tháng thì vọng lên tiếng “nỗi lo” thì cần bao nhiêu thời gian để suy tìm giải ph áp (2 năm) bao nhiêu thời gian để ứng dụng giải pháp (5 năm)… Vậy khi bà Phạm Chi Lan và Lê Đ ăng Doanh này lên tiếng thì trong 7 năm tới, DNVN làm gì để mà sống ??? Nếu tôi có tiếng nói tro ng CP HCS thì tôi biết tôi phải làm gì với những ng này (PCLan warning on stucked economy @ 3 years too la te, still a lot of challenges for inflation control, Bull-trap technique’s of Pyn Elite Fund, market shaken upon arrest of PN Vũ (brother of PN Vượng), LP Vũ Tôn Hoa

CXN_042219_14 227_ Trình độ của những ng gọi là chuyên gia KT đầu ngành của XHCN như Phạm Chi Lan và Lê Đăng Doanh có tồi quá hay không ??? Doanh Nghiệp, KT VN bế tắc có người cảnh báo từ ngày 21.10.2016 (gần 3 năm nay). Giờ này các chuyên gia đầu ngành mới…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com