Day: April 20, 2019

CXN_042019_14 223_ Người VN ((sắp tới đây khi) KT VN sụp đổ tầm Venezuela bây giờ) phải nh ớ ơn đời đời kiếp kiếp Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tay phá nát nền KT n ày và sẽ dẫn tới ĐCSVN phải thoái trào vì ko thể cứu vãn dc nữa. Trong suốt 10 năm nghiên cứu  KTVN với một nỗi niềm đam mê nhiệt tình nhất, tôi chưa bao giờ chứng kiến rằng tất cả thô ng tin về KT đều tiêu cực nhất, không có một thông tin nào có thể gọi là lạc quan được. Ah,  quên, còn 1 người nữa là Cấn Văn Lực xúi Nguyễn Xuân Phúc in tiền bơm tín dụng 20% tháng 7.201 7 để “tăng GDP cao nhất trong 10 năm, đây là một ý tưởng đầy sáng tạo của NXP và Cấn Văn L ực. Ai có học sơ vỡ lòng về KT thì đều biết in tiền sẽ gây ra lạm phát (có thể 2 tay này ng he lời Lê Duẫn rằng chuyên chính vô sản

CXN_042019_14 223_ Người VN ((sắp tới đây khi) KT VN sụp đổ tầm Venezuela bây giờ) phải nhớ ơn đời đời kiếp kiếp Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tay phá nát nền KT này và sẽ dẫn tới ĐCSVN phải thoái trào vì ko thể cứu vãn dc nữa. Trong suốt…

CXN_042019_14 222_ Chỉ có nhà đầu tư nào ngu mới tin 1 tay bán hết cp của cty mình, gom về nữa tỷ usd, lên núi để tránh trách nhiệm, giao lại cho TGĐ ôm sô với số nợ gần 16 ngàn tỷ (gần 1 tỷ usd) mà không có một mảy may cơ hội…

CXN_042019_14 221_ Mời đọc bài của một bạn đồng hành của tôi TT.. (written by TThinh re AVG  daughter) : Toàn cảnh diễn biến AVG có liên quan gì đến anh em nhà Vũ, Vượng, Thanh Phượng?

CXN_042019_14 221_ Mời đọc bài của một bạn đồng hành của tôi TT.. (written by TThinh re AVG daughter) : Toàn cảnh diễn biến AVG có liên quan gì đến anh em nhà Vũ, Vượng, Thanh Phượng? xxx Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia…

CXN_042019_14 219_ Lăn tăn làm gì .Chuyện tăng lãi suất là do NXP in tiền chứ tìm cách này cá ch khác chạy tội nó làm gì. CXN đã vạch ra từ đầu năm 2018 là hắn in tiền sẽ xảy ra 5 vấn  đề hỗ tương cho nền KT, đó là lãi suất, tỷ giá, lạm phát thật, in tiền sẽ tăng, ttck sẽ s ụt thì có đúng hay không ??? Lý do đã biết từ 1 năm rưỡi trc thì bây giờ nêu ký do khác thì ai  mà tin (reasons for rate increased, top notch economist behind by 3 years, Laos 6 billion rail debt to China, BRI link s, who’s fault it is when the economy chop and change wildly, accumulating large foreign reserves, crowd out credits for  government bonds, reason for exchage rate keep going up, credit growth around 8%, IPO could not sell shares due to mark et, fake CPI march 19, Feb 0.8% instead 30-50%, first time the newly created businesses is less than the businesses shut ting-down, in-fighting): Đằng sau lý do tăn

CXN_042019_14 219_ Lăn tăn làm gì .Chuyện tăng lãi suất là do NXP in tiền chứ tìm cách này cách khác chạy tội nó làm gì. CXN đã vạch ra từ đầu năm 2018 là hắn in tiền sẽ xảy ra 5 vấn đề hỗ tương cho nền KT, đó là lãi suất, tỷ giá,…

Hoàng Kiều: “Nhờ 30/4 mà trở nên tỷ  phú, CSVN cởi mở, đừng chống cộng nữa.”

Hoàng Kiều: “Nhờ 30/4 mà trở nên tỷ phú, CSVN cởi mở, đừng chống cộng nữa.” Hoàng Kiều: “Nhờ 30/4 mà trở nên tỷ phú, CSVN cởi mở, đừng chống cộng nữa.”https://www.youtube.com/watch?v=XIYhScZa04g&feature=youtu.be Hoàng Kiều: “Nhờ 30/4 mà trở nên tỷ phú, CSVN cởi mở, đừng chống cộng nữa.” Hoàng Kiều quyết định không chôn Anh…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com