Day: April 17, 2019

CXN_041719_14 218_ Khi cộng đồng mạng chứng minh được rằng Trần Hùng đã dùng chiêu bài l ừa họ vì xử dụng hình ảnh ông Thiệu, QLVNCH, ủng Trump, bài Trung Cộng với mục đích của tuy ên giáo là Hòa Giải Hòa Hợp và Tổng Tuyển Cử thì hằng ngày, cả chục bài nêu lên hiểm họa  về HGHH với CSVN. Chính TH dùng hình ảnh VNCH nhiều nhất thì chính hắn lại to miệng chửi nhữn g ng phò cờ vàng nhiều nhất (CS là vậy, những thằng CS lớn tiếng chống tham nhũng nhất lại là  những thằng tham nhũng nhất như Lê Thanh Hải, Trương Minh Tuấn, Phan Văn Vĩnh v.v…). Sao khi kêu g ọi HGHH và tổng tuyển cử thì Trần Hùng lộ mặt rồi, và những bài cũ bây giờ chính là nhung 74 bái chính nó tự tố giác phong cách tiêu diệt ng đấu tranh chống cộng thật. Trích :”Tại vì t à quyền cộng sản rất tinh vi tung lên khôn

CXN_041719_14 218_ Khi cộng đồng mạng chứng minh được rằng Trần Hùng đã dùng chiêu bài lừa họ vì xử dụng hình ảnh ông Thiệu, QLVNCH, ủng Trump, bài Trung Cộng với mục đích của tuyên giáo là Hòa Giải Hòa Hợp và Tổng Tuyển Cử thì hằng ngày, cả chục bài nêu lên hiểm…

Chống kên kên buôn xác Anh Lý Tống-Đò i hỏi chôn tại Nghĩa Trang Quân Đội-Đả  đảo Hoàng Kiều, Phát Bùi

Kính thưa Quý Đồng Hương và Các Bạn mến, Vấn đề tôn giáo, tâm linh là vấn để hệ trọng, không thể khinh thưởng, đùa giởn, tuỳ hứng được. Bây giờ linh hồn, vong linh Anh Lý Tống đang vất vưởng vì chẳng biết đi về nơi đâu vì một bên Cha Công Giáo, một…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com