Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Nhạc sĩ Ngô Tín “trở cờ”-VCo65ng sản VN là “con đĩ ” mà Trump và Un dùng thôi.

Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Nhạc sĩ Ngô Tín “trở cờ”-Nước CSVN là “con đĩ” mà Trump và Un Bắc Hàn dùng thôi.

VIETSTAR MEDIA: ĐỨC GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP và NHẠC SĨ NGÔ TIN “TRỞ CỜ” ???

https://www.youtube.com/watch?v=Bcf-opm6Tgw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Ax6jr_A2g-e2mZM3cwetAuxYRNRz2A1bS5laB_vFFr7jUp4T9MeeEy3Y

youtube.png

VIETSTAR MEDIA: ĐỨC GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP và NHẠC SĨ NGÔ TIN “TRỞ CỜ”…

TOPIC: CHUYỆN KHÓ NÓI (2-12-2019) TITLE: NHẠC SĨ NGÔ TÍN “BƯNG BÔ VIÊN”… AUDIO/VIDEO: vIVETSTAR MEDIA | phan n…

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Dân chống Cộng nói gì?

https://www.youtube.com/watch?v=2HuW2f6pQyY&t=1440s

youtube.png

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Dân chống Cộng nói gì?

Thông điệp liên bang Hoa Kỳ và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Việt Nam: Việt Nam được gì, mất gì trong vai trò …

https://www.youtube.com/watch?v=dc0A-WqiOXs

https://www.youtube.com/watch?v=dc0A-WqiOXs

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 1

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 2

https://www.youtube.com/watch?v=VM1X4ciOEL4&t=698s

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 2

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 3

https://www.youtube.com/watch?v=jvLmIgP4m7o

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 3

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp:


Inline image

Inline image

Việt gian Việt Tân Hồng Thuận, về Việt Nam nhiều lần bưng bô cộng sản Việt Nam, “liên hệ” với Giám Mục Nguyễn Thái Hợp:

Giám Mục Nguyễn Hữu Long tân giám mục Vinh

Nhạc sĩ Ngô Tín với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ:


Inline image
Inline image

Ngô Kỷ và nhạc sĩ Ngô Tín tháng 1 năm 2019, trước khi Ngô Tín gặp Đàm Vĩnh Hưng

Inline image

Mời vào Facebook Ky Ngo:Ky Ngo
https://www.facebook.com/ngo.kyusa

facebook.png

Ky Ngo

Ky Ngo is on Facebook. Join Facebook to connect with Ky Ngo and others you may know. Facebook gives people the p…

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com